Thủ tục bán doanh nghiệp tư nhân

Thủ tục bán doanh nghiệp tư nhân

Có thể vì nhiều lí do khác nhau mà chủ doanh nghiệp bán doanh nghiệp của mình. Công ty dịch vụ thành lập doanh nghiệp trọn gói xin gửi đến bài viết sau về thủ tục bán doanh nghiệp tư nhân. Cụ thể chủ doanh nghiệp tư nhân có thể bán quyền sở hữu doanh nghiệp tư nhân của mình cho người khác thông qua các thủ tục sau đây:

1. Bán doanh nghiệp

Theo điều 187 Luật doanh nghiệp 2014, quy định về thủ tục bán doanh nghiệp tư nhân:

Chủ doanh nghiệp tư nhân có quyền bán doanh nghiệp của mình cho người khác.

Sau khi bán doanh nghiệp, chủ doanh nghiệp tư nhân vẫn phải chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp phát sinh trong thời gian trước ngày chuyển giao doanh nghiệp, trừ trường hợp người mua, người bán và chủ nợ của doanh nghiệp có thỏa thuận khác.

Người bán, người mua doanh nghiệp phải tuân thủ các quy định của pháp luật về lao động.

Người mua doanh nghiệp phải đăng ký thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân theo quy định của Luật này.

2. Thành phần hồ sơ thủ tục bán doanh nghiệp tư nhân

Thành phần hồ sơ cần chuẩn bị cho thủ tục bán doanh nghiệp tư nhân bao gồm:

+ Thông báo thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân có chữ ký của người bán và người mua.

+ Bản sao hợp lệ một trong những giấy tờ chứng thực cá nhân của người mua.

+ Hợp đồng mua bán doanh nghiệp và các giấy tờ chứng minh hoàn tất việc chuyển nhượng doanh nghiệp tư nhân.

+ Bản sao hợp lệ giấy chứng minh nhân dân, hộ chiếu hoặc giấy tờ chứng thực cá nhân khác của chủ doanh nghiệp tư nhân.

+ Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với doanh nghiệp kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định.

+ Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của một hoặc một số cá nhân theo quy định đối với doanh nghiệp tư nhân kinh doanh các ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề.

3. Tiến trình mua bán doanh nghiệp tư nhân

Trình tự tiến hành mua bán doanh nghiệp tư nhân được chia làm 2 phần: thực hiện mua bán doanh nghiệp với người mua và đăng ký sang tên doanh nghiệp cho người mua

Thực hiện mua bán doanh nghiệp với người mua

Soạn thảo Hợp đồng mua bán doanh nghiệp.

Xác lập người mua doanh nghiệp phải là người có quyền thành lập, góp vốn thành lập, mua cổ phần và quản lý doanh nghiệp theo quy định tại  Luật Doanh nghiệp và không thuộc trường hợp không được quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam theo quy định tại luật này.

Các tài liệu chứng minh việc mua bán doanh nghiệp tư nhân đã hoàn thành (giấy biên nhận tiền mua bán doanh nghiệp, Biên bản thanh lý hợp đồng mua bán doanh nghiệp tư nhân và thực hiện việc đăng ký doanh nghiệp cho người mua).

Đăng ký sang tên doanh nghiệp cho người mua

Trong vòng 15 ngày kể từ ngày chuyển giao doanh nghiệp cho người mua, chủ doanh nghiệp phải thông báo bằng văn bản cho cơ quan đăng ký kinh doanh.

Nội dung thông báo thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân: Tên, trụ sở của doanh nghiệp; tên, địa chỉ của người mua; tổng số nợ chưa thanh toán của doanh nghiệp; tên, địa chỉ, số nợ và thời hạn thanh toán cho từng chủ nợ; hợp đồng lao động và các hợp đồng khác đã ký mà chưa thực hiện xong và cách thức giải quyết các hợp đồng đó. 

Bài viết trên đây Lawkey đã cung cấp những thông tin cơ bản về trình tự thủ tục bán doanh nghiệp tư nhân.

>>> Xem thêm: Trình tự thủ tục cho thuê doanh nghiệp tư nhân theo pháp luật hiện hành

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *