Các bước bầu thành viên Hội đồng quản trị

thành viên hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị là một trong những bộ phần quan trong tron cơ cấu bộ máy quản lý của công ty cổ phần. Vậy quy trình, các bước bầu thành viên hội đồng quản trị được thực hiện như thế nào?

Sau đây, Lawkey xin được trình bày về các bước bầu thành viên hội đồng quản trị trong công ty cổ phần.

Văn bản pháp luật điều chỉnh về bầu thành viên Hội đồng quản trị 

Luật doanh nghiệp năm 2014

Nội dung chi tiết các bước bầu thành viên Hội đồng quản trị 

Hội đồng quản trị có vai trò quản lý công ty của HĐQT được thể hiện như: quyết định người quản lý trong điều hành công việc, quyết định phương án đầu tư và dự án đầu tư trong thẩm quyền và giới hạn theo quy định của pháp luật; quyết định giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị và công nghệ, quyết định cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ của công ty, quyết định thành lập công ty con, lập chi nhánh, văn phòng đại diện và việc góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp khác; …

Có thể thấy Hội đồng quản trị giữ một vai trò cực kỳ lớn trong công ty cổ phần. Vì vậy các thủ tục bầu thành viên Hội đồng quản trị cũng được quy định một cách đầy đủ và cặn kẽ:

1. Ai có quyền bầu thành viên Hội đồng quản trị

Căn cứ Điều 135 Luật doanh nghiệp 2014 Hội đồng cổ đông có thẩm quyền bầu thành viên Hội đồng quản trị. Đại hội đồng cổ đông sẽ được tiến hành để bầu thành viên Hội đồng quản trị.

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua khi đạt được số phiếu biểu quyết như sau:

– 65% số cổ đông dự họp tán thành nếu Điều lệ công ty có quy định

– 51% số cổ đông dự họp tán thành trong trường hợp Điều lệ công ty không có quy định khác.

2. Tiêu chuẩn của thành viên Hội đồng quản trị

Căn cứ Điều 151 Luật Doanh nghiệp năm 2014 Cơ cấu, tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị như sau:

  • Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 18 của Luật này;
  • Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định khác.
  • Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác.

Những tiêu chuẩn trên về thành viên hội đồng quản trị là quan trọng để chọn ra những con người có đủ khả năng quản lý, vận hành công ty.

Trên đây là chia sẻ của Luật sư Lawkey về quy trình, các bước bầu thành viên Hội đồng quản trị trong công ty cổ phần. Lawkey là đơn vị tư vấn thành lập công ty, dịch vụ kế toán thuế uy tín tại Hà Nội. Để được tư vấn về các dịch vụ pháp lý vui lòng liên hệ:

Công ty Luật LawKey – Phòng 1605 tầng 16 tòa B10B, Nguyễn Chánh, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: (024) 665.65.366    Hotline: 0967.59.1128

Email: contact@lawkey.vn        Facebook: LawKey

Xem thêm: Thủ tục công bố đủ điều kiện hoạt động sản xuất trang thiết bị y tế

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *