Hướng dẫn cách viết hóa đơn khi khách mua hàng không lấy hóa đơn

cách viết hóa đơn khi khách mua hàng không lấy hóa đơn

Trong trường hợp khách mua hàng không muốn lấy hóa đơn thì có phải xuất hóa đơn hay không? Quy định về cách viết hóa đơn khi khách mua hàng không lấy hóa đơn ở đâu?

Quy định về cách viết hóa đơn khi khách mua hàng không lấy hóa đơn

Điểm b Khoản 7 Điều 3 Thông tư 26/2015/TT-BTC có quy định như sau:

“Tiêu thức “Tên, địa chỉ, mã số thuế của người bán”, “tên, địa chỉ, mã số thuế của người mua” 

Người bán phải ghi đúng tiêu thức “mã số thuế” của người mua và người bán. 

Tiêu thức “tên, địa chỉ” của người bán, người mua phải viết đầy đủ, trường hợp viết tắt thì phải đảm bảo xác định đúng người mua, người bán. 

Trường hợp tên, địa chỉ người mua quá dài, trên hóa đơn người bán được viết ngắn gọn một số danh từ thông dụng như: “Phường” thành “P”; “Quận” thành “Q”, “Thành phố” thành “TP”, “Việt Nam” thành “VN” hoặc “Cổ phần” là “CP”, “Trách nhiệm Hữu hạn” thành “TNHH”, “khu công nghiệp” thành “KCN”, “sản xuất” thành “SX”, “Chi nhánh” thành “CN”… nhưng phải đảm bảo đầy đủ số nhà, tên đường phố, phường, xã, quận, huyện, thành phố, xác định được chính xác tên, địa chỉ doanh nghiệp và phù hợp với đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế của doanh nghiệp. 

Trường hợp tổ chức bán hàng có đơn vị trực thuộc có mã số thuế trực tiếp bán hàng thì ghi tên, địa chỉ, mã số thuế của đơn vị trực thuộc. Trường hợp đơn vị trực thuộc không có mã số thuế thì ghi mã số thuế của trụ sở chính. 

Trường hợp khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ từ 200.000 đồng trở lên mỗi lần, người mua không lấy hóa đơn hoặc không cung cấp tên, địa chỉ, mã số thuế (nếu có) thì vẫn phải lập hóa đơn và ghi rõ “người mua không lấy hoá đơn” hoặc “người mua không cung cấp tên, địa chỉ, mã số thuế. 

Riêng đối với các đơn vị bán lẻ xăng dầu, nếu người mua không yêu cầu lấy hoá đơn, cuối ngày đơn vị phải lập chung một hoá đơn cho tổng doanh thu người mua không lấy hoá đơn phát sinh trong ngày. 

Trường hợp hóa đơn đã lập có sai sót về tên, địa chỉ người mua nhưng ghi đúng mã số thuế người mua thì các bên lập biên bản điều chỉnh và không phải lập hóa đơn điều chỉnh. Các trường hợp hóa đơn đã lập có sai sót khác thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 20 Thông tư số 39/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính.”

Như vậy, trong trường hợp bán hàng, cung ứng dịch vụ có giá trị từ 200.000 đồng trở lên nếu người mua không lấy hóa đơn hoặc người mua không cung cấp tên, địa chỉ, mã số thuế thì người bán vẫn phải xuất hóa đơn và ghi rõ “người mua không lấy hoá đơn” hoặc “người mua không cung cấp tên, địa chỉ, mã số thuế.

Còn nếu trường hợp bán hàng, cung ứng dịch vụ có giá trị dưới 200.000 đồng và người mua cũng không muốn lấy hóa đơn hoặc người mua không cung cấp tên, địa chỉ, mã số thuế thì người bán không cần xuất hóa đơn mà nhưng phải lập Bảng kê bán lẻ hàng hóa, dịch vụ. Cuối ngày phải lập một hoá đơn giá trị gia tăng hoặc hóa đơn bán hàng.

Hướng dẫn cách viết hóa đơn khi khách không lấy hóa đơn

Để giúp bạn đọc dễ hình dung, LawKey xin đưa ra ví dụ cụ thể như sau:

Hướng dẫn cách viết hóa đơn khi khách mua hàng không lấy hóa đơn

Trên đây là những chia sẻ của dịch vụ kế toán thuế giá rẻ Lawkey về cách viết hóa đơn khi khách mua hàng không lấy hóa đơn.

>>> Xem thêm: Chi tiết về hủy và bỏ hóa đơn trong báo cáo tình hình sử hóa đơn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *