Thủ tục cấp mã hóa đơn điện tử theo quy định hiện nay

Thủ tục cấp mã hóa đơn điện tử

Từ năm 2019 các doanh nghiệp phải sử dụng hóa đơn điện tử trong các hoạt động kinh doanh, giao dịch. Vậy Thủ tục cấp mã hóa đơn điện tử được quy định như thế nào?

Căn cứ pháp lý

+ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

+ Luật quản lý thuế ngày 29 tháng 11 năm 2006, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế ngày 20 tháng 11 năm 2012, Luật thuế giá trị gia tăng ngày 03 tháng 6 năm 2008 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng ngày 19 tháng 6 năm 2013;

+ Luật kế toán ngày 20 tháng 11 năm 2015;

+ Luật giao dịch điện tử ngày 29 tháng 11 năm 2005;

+ Luật công nghệ thông tin ngày 29 tháng 6 năm 2016;

+ Nghị định 119/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ.

Nội dung thủ tục cấp mã hóa đơn điện tử 

Trình tự, thủ tục cấp mã hóa đơn điện tử được thực hiện như sau:

– Trình tự thực hiện:

Bước 1: Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh thuộc trường hợp đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế theo quy định tại Khoản 1, Khoản 3, Khoản 4 Điều 12 Nghị định 119/2018/NĐ-CP , sau khi thực hiện lập hóa đơn điện tử bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, ký số, ký điện tử trên các hóa đơn đã lập và gửi hóa đơn để cơ quan thuế cấp mã theo quy định.

Bước 2: Tổng cục Thuế thực hiện:

+ Tiếp nhận các hóa đơn điện tử qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế;

+ Cấp mã tự động thông qua Hệ thống cấp mã hóa đơn của cơ quan thuế và gửi trả kết quả cấp mã hóa đơn cho người gửi đối với trường hợp Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh thuộc trường hợp đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế theo quy định tại Khoản 1, Khoản 3, Khoản 4 Điều 12 Nghị định 119/2018/NĐ-CP;

Trường hợp sau khi cấp mã hóa đơn, cơ quan thuế phát hiện sai sót hóa đơn đã được cấp mã thì cơ quan thuế thông báo cho người bán để người bán kiểm tra sai sót.

Doanh nghiệp có thể thực hiện bằng các cách sau:

+ Truy cập trực tiếp trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế;

+ Hoặc trực tiếp trên truy cập trang thông tin điện tử của tổ chức cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử;

+ Hoặc sử dụng phần mềm hóa đơn điện tử của đơn vị đối với trường hợp sử dụng hóa đơn điện tử có mã cửa cơ quan Thuế thông qua tổ chức cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử.

Thành phần, số lượng hồ sơ

+ Thành phần hồ sơ: Các hóa đơn điện tử đã lập (đối với trường hợp sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế);

+ Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

Trên đây là tư vấn của Lawkey về Thủ tục, trình tự cấp mã hóa đơn điện tử. Nếu có thắc mắc hoặc nhu cầu sử dụng dịch vụ kế toán thuế vui lòng liên hệ LawKey.

Xem thêm: Những lưu ý về hóa đơn điện tử

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *