Chấm dứt tư cách thành viên, hợp tác xã thành viên

Chấm dứt tư cách thành viên hợp tác xã thành viên

Khi tham gia hoạt động trong hợp tác xã, các thành viên phải tuân thủ theo những quy định nhất định. Vậy nếu như họ không còn đủ tư cách thành viên nữa, việc chấm dứt tư cách thành viên, hợp tác xã thành viên được quy định như thế nào?
Căn cứ vào Luật hợp tác xã 2012, công ty chúng tôi xin đưa ra tư vấn về vấn đề này như sau:

Các trường hợp chấm dứt tư cách thành viên

Tư cách thành viên hợp tác xã bị chấm dứt khi xảy ra một trong các trường hợp sau đây:

– Thành viên là cá nhân chết, bị Tòa án tuyên bố là đã chết, mất tích, bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị kết án phạt tù theo quy định của pháp luật;

– Thành viên là hộ gia đình không có người đại diện hợp pháp theo quy định của pháp luật; thành viên là pháp nhân bị giải thể, phá sản; hợp tác xã thành viên của liên hiệp hợp tác xã bị giải thể, phá sản;

– Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã bị giải thể, phá sản;

– Thành viên, hợp tác xã thành viên tự nguyện ra khỏi hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã;

– Thành viên, hợp tác xã thành viên bị khai trừ theo quy định của điều lệ;

– Thành viên, hợp tác xã thành viên không sử dụng sản phẩm, dịch vụ trong thời gian liên tục theo quy định của điều lệ nhưng không quá 03 năm. Đối với hợp tác xã tạo việc làm, thành viên không làm việc trong thời gian liên tục theo quy định của điều lệ nhưng không quá 02 năm;

– Tại thời điểm cam kết góp đủ vốn, thành viên, hợp tác xã thành viên không góp vốn hoặc góp vốn thấp hơn vốn góp tối thiểu quy định trong điều lệ;

– Trường hợp khác do điều lệ quy định.

>> Xem thêm: Tài sản không chia của hợp tác xã

Thẩm quyền chấm dứt tư cách thành viên

Thẩm quyền chấm dứt tư cách thành viên được quy định như sau:

Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị quyết định và báo cáo đại hội thành viên gần nhất về việc chấm dứt tư cách thành viên hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã trong các trường hợp sau đây:

– Thành viên là cá nhân chết, bị Tòa án tuyên bố là đã chết, mất tích, bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị kết án phạt tù theo quy định của pháp luật;

– Thành viên là hộ gia đình không có người đại diện hợp pháp theo quy định của pháp luật; thành viên là pháp nhân bị giải thể, phá sản; hợp tác xã thành viên của liên hiệp hợp tác xã bị giải thể, phá sản;

– Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã bị giải thể, phá sản;

– Thành viên, hợp tác xã thành viên tự nguyện ra khỏi hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã;

– Thành viên, hợp tác xã thành viên không sử dụng sản phẩm, dịch vụ trong thời gian liên tục theo quy định của điều lệ nhưng không quá 03 năm. Đối với hợp tác xã tạo việc làm, thành viên không làm việc trong thời gian liên tục theo quy định của điều lệ nhưng không quá 02 năm;

Đại hội thành viên

Hội đồng quản trị trình đại hội thành viên quyết định sau khi có ý kiến của ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên về việc chấm dứt tư cách thành viên hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã trong các trường hợp sau đây:

– Thành viên, hợp tác xã thành viên bị khai trừ theo quy định của điều lệ;

– Tại thời điểm cam kết góp đủ vốn, thành viên, hợp tác xã thành viên không góp vốn hoặc góp vốn thấp hơn vốn góp tối thiểu quy định trong điều lệ;

– Trường hợp khác do điều lệ quy định.

>> Xem thêm: Quyền và nghĩa vụ của thành viên hợp tác xã

Trên đây là tư vấn của công ty chúng tôi về vấn đề chấm dứt tư cách thành viên, hợp tác xã thành viên xin được gửi tới quý bạn đọc.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *