Thủ tục cấp lại chứng chỉ hành nghề quản tài viên

Hồ sơ cấp lại chứng chỉ hành nghề quản tài viên theo quy định pháp luật

Việc cấp chứng chỉ hành nghề quản tài viên phải được thực hiện theo những quy định của pháp luật. Vậy thủ tục cấp lại chứng chỉ hành nghề quản tài viên được quy định như thế nào?

Điều kiện hành nghề quản tài viên

– Những người sau đây được cấp chứng chỉ hành nghề Quản tài viên:

+ Luật sư;

+ Kiểm toán viên;

+ Người có trình độ cử nhân luật, kinh tế, kế toán, tài chính, ngân hàng và có kinh nghiệm 05 năm trở lên về lĩnh vực được đào tạo.

– Điều kiện được hành nghề Quản tài viên:

+ Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ;

+ Có phẩm chất đạo đức tốt, có ý thức trách nhiệm, liêm khiết, trung thực, khách quan;

+ Có chứng chỉ hành nghề Quản tài viên.

– Ngoài ra những người này còn không được thuộc các trường hợp cá nhân không được hành nghề quản lý, thanh lý tài sản

+ Cán bộ, công chức, viên chức; sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng trong cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp trong cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân.

+ Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; người đã bị kết án nhưng chưa được xóa án tích; người đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc.

+ Người mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự.

Xem thêm: Cấp chứng chỉ hành nghề quản tài viên

Người lao động có quyền yêu cầu mở thủ tục phá sản không?

Thủ tục cấp lại chứng chỉ hành nghề quản tài viên

– Người đã được cấp chứng chỉ hành nghề Quản tài viên nếu bị mất chứng chỉ hoặc chứng chỉ bị hư hỏng không thể sử dụng được thì được xem xét, cấp lại chứng chỉ hành nghề Quản tài viên.

– Hồ sơ đề nghị cấp lại chứng chỉ hành nghề Quản tài viên gồm:

+ Đơn đề nghị cấp lại chứng chỉ hành nghề Quản tài viên theo mẫu TP-QTV-03 ban hành kèm theo Nghị định này;

+ 2 ảnh màu cỡ 3cm x 4cm.

– Người đề nghị cấp lại chứng chỉ hành nghề Quản tài viên gửi 01 bộ hồ sơ theo đường bưu điện hoặc trực tiếp đến Bộ Tư pháp và nộp lệ phí cấp lại theo quy định của pháp luật. Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ Tư pháp có trách nhiệm cấp lại chứng chỉ hành nghề Quản tài viên cho người đề nghị.

>> Xem thêm: Điều cấm đối với quản tài viên và doanh nghiệp quản lý thanh lý tài sản

Trên đây là tư vấn của Lawkey về thủ tục cấp lại chứng chỉ hành nghề quản tài viên xin được gửi tới bạn đọc.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *