Đặc điểm của giải thể doanh nghiệp

Đặc điểm của giải thể doanh nghiệp theo quy định của pháp luật

Trên thực tế, việc các công ty không muốn hoạt động trên thực tế nữa hoàn toàn có thể làm thủ tục giải thể. Vậy đặc điểm của giải thể doanh nghiệp là gì? Căn cứ vào Luật doanh nghiệp 2014, công ty chúng tôi xin đưa ra tư vấn về vấn đề này như sau:

Khái niệm giải thể doanh nghiệp

Giải thể doanh nghiệp là quá trình chấm dứt sự tồn tại của doanh nghiệp trong điều kiện doanh nghiệp có khả năng thanh toán hoặc bảo đảm thanh toán các nghĩa vụ tài sản của doanh nghiệp. Giải thể là thủ tục để doanh nghiệp rút khỏi thị trường một cách hợp pháp.

Như vậy giải thể doanh nghiệp trước hết là hoạt động do doanh nghiệp tiến hành với các công việc chính là thanh lý tài sản và thanh toán nợ, tiến tới chấm dứt các quyền và nghĩa vụ pháp lý của doanh nghiệp để rút khỏi thị trường.

Đặc điểm pháp lý của giải thể doanh nghiệp

Đặc điểm pháp lý của giải thể doanh nghiệp bao gồm các đặc điểm chính sau:

Về bản chất

Giải thể doanh nghiệp là một quá trình với những hoạt động nhằm chấm dứt sự tồn tại của doanh nghiệp, để doanh nghiệp rút khỏi thị trường. Đây là quá trình diễn ra với các hoạt động: hoạt động kinh tế (thanh lý tài sản, thanh toán nợ) và hoạt động pháp lý (thủ tục hành chính để “xóa tên” doanh nghiệp tại cơ quan đăng ký kinh doanh)

>> Xem thêm: Thủ tục bán doanh nghiệp tư nhân

Về lý do giải thể

Lý do giải thể doanh nghiệp khá đa dạng, có thể xuất phát từ vi phạm pháp luật của doanh nghiệp hoặc ý chí tự nguyện của chủ doanh nghiệp.

Cụ thể, doanh nghiệp có thể giải thể khi chủ đầu tư không có nhu cầu tiếp tục kinh doanh hoặc kinh doanh thua lỗ nhưng chưa đến mức độ mất khả năng thanh toán nợ đến hạn.

Bên cạnh đó, lý do vi phạm pháp luật của doanh nghiệp cùng với việc bị áp dụng chế tài đình chỉ hoạt động và rút giấy phép sẽ dẫn đến trường hợp giải thể bắt buộc. Các trường hợp bắt buộc giải thể bao gồm:

– Kết thúc thời hạn hoạt động đã ghi trong Điều lệ công ty mà không có quyết định gia hạn;

– Theo quyết định của chủ doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân, của tất cả thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh, của Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần;

– Công ty không còn đủ số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của Luật này trong thời hạn 06 tháng liên tục mà không làm thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp;

– Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Về điều kiện giải thể

Doanh nghiệp chỉ được giải thể khi bảo đảm thanh toán hết các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác và doanh nghiệp không trong quá trình giải quyết tranh chấp tại Tòa án hoặc cơ quan trọng tài.

>> Xem thêm: Giải thể, chấm dứt hoạt động cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài

Về chủ thể quyết định việc giải thể

Chủ sở hữu doanh nghiệp là người quyết định việc giải thể doanh nghiệp. Cơ quan đăng ký kinh doanh không có thẩm quyền đồng ý hay phản đối việc giải thể mà chỉ xem xét tính hợp lệ của hồ sơ giải thể và khi không có khiếu nại về vấn đề giải thể thì sẽ quyết định cập nhật tình trạng “đã giải thể” của doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Đối với các trường hợp giải thể bắt buộc, chủ sở hữu doanh nghiệp buộc phải quyết định giải thể doanh nghiệp dựa trên cơ sở quyết định đình chỉ hoạt động, thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của cơ quan có thẩm quyền hay quyết định của tòa án. Có thể coi cơ quan nhà nước có thẩm quyền là chủ thể quyết định giải thể trong trường hợp này vì chủ sở hữu doanh nghiệp ra quyết định giải thể không xuất phát từ tự do ý chí của mình.

>> Xem thêm: Thanh toán tài sản của pháp nhân khi giải thể

Trên đây là tư vấn của công ty chúng tôi về đặc điểm của giải thể doanh nghiệp xin được gửi tới bạn đọc. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *