Điều cấm đối với quản tài viên và doanh nghiệp quản lý thanh lý tài sản

Điều cấm đối với quản tài viên và doanh nghiệp quản lý thanh lý tài sản

Trong quá trình hoạt động, quản tài viên và doanh nghiệp quản lý thanh lý tài sản phải thực hiện các nghĩa vụ quyền hạn mà pháp luật quy định. Vậy điều cấm đối với quản tài viên và doanh nghiệp quản lý thanh lý tài sản là gì?

Quản tài viên và doanh nghiệp quản lý thanh lý tài sản là gì?

Quản tài viên là cá nhân hành nghề quản lý, thanh lý tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán trong quá trình giải quyết phá sản.

Doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản là doanh nghiệp hành nghề quản lý, thanh lý tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán trong quá trình giải quyết phá sản.

Nguyên tắc hành nghề quản lý, thanh lý tài sản

– Tuân thủ Hiến pháp và pháp luật.

– Tuân theo Quy tắc đạo đức nghề nghiệp Quản tài viên.

– Bảo đảm tính độc lập về chuyên môn, nghiệp vụ, tính trung thực, minh bạch, khách quan.

– Chịu trách nhiệm trước pháp luật về hoạt động hành nghề.

> Xem thêm: Quyền nghĩa vụ của quản tài viên và doanh nghiệp quản lý thanh lý tài sản

Những hành vi bị nghiêm cấm đối với quản tài viên và doanh nghiệp quản lý thanh lý tài sản

Những hành vi bị nghiêm cấm đối với quản tài viên và doanh nghiệp quản lý thanh lý tài sản được quy định như sau:

Những hành vi bị nghiêm cấm đối với Quản tài viên

– Cho thuê, cho mượn hoặc cho cá nhân, tổ chức khác sử dụng chứng chỉ hành nghề Quản tài viên của mình để hành nghề quản lý, thanh lý tài sản;

– Gợi ý hoặc nhận bất kỳ một khoản tiền hoặc lợi ích vật chất từ người tham gia thủ tục phá sản hoặc lợi dụng danh nghĩa Quản tài viên để thu lợi từ cá nhân, tổ chức ngoài chi phí Quản tài viên được nhận theo quy định của pháp luật;

– Lợi dụng nhiệm vụ, quyền hạn để thông đồng với cá nhân, tổ chức nhằm mục đích vụ lợi;

– Tiết lộ thông tin về tổ chức, hoạt động của doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán mà Quản tài viên biết được trong khi hành nghề, trừ trường hợp được doanh nghiệp, hợp tác xã đồng ý bằng văn bản hoặc pháp luật có quy định khác;

– Các hành vi khác trái với quy định của pháp luật, Quy tắc đạo đức nghề nghiệp Quản tài viên.

>> Xem thêm: Điều kiện và trình tự mở thủ tục phá sản theo quy định mới nhất

Những hành vi bị nghiêm cấm đối với doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản

– Thông đồng, móc nối với doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán để làm sai lệch các nội dung liên quan đến hoạt động hành nghề quản lý, thanh lý tài sản;

– Gợi ý hoặc nhận bất kỳ một khoản tiền hoặc lợi ích vật chất từ người tham gia thủ tục phá sản hoặc lợi dụng nhiệm vụ, quyền hạn của doanh nghiệp để thu lợi từ cá nhân, tổ chức ngoài chi phí doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản được nhận theo quy định của pháp luật;

– Cho cá nhân, tổ chức khác sử dụng tên, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của mình để hành nghề quản lý, thanh lý tài sản;

– Tiết lộ thông tin về tổ chức, hoạt động của doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán mà doanh nghiệp biết được trong khi hành nghề, trừ trường hợp được doanh nghiệp, hợp tác xã đồng ý bằng văn bản hoặc pháp luật có quy định khác;

– Các hành vi khác trái với quy định của pháp luật.

>> Xem thêm: Phá sản theo thủ tục rút gọn

Trên đây là tư vấn của Lawkey về vấn đề điều cấm đối với quản tài viên và doanh nghiệp quản lý thanh lý tài sản xin được gửi tới bạn đọc.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *