Điều kiện đối với các chức danh quản lý trong hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã

Điều kiện đối với các chức danh quản lý trong hợp tác xã

Trong hợp tác xã, các chức danh quản lý có những nhiệm vụ quyền hạn nhất định được quy định chặt chẽ. Vậy điều kiện đối với các chức danh quản lý trong hợp tác xã liên hiệp hợp tác xã là gì?
Căn cứ vào Luật hợp tác xã 2012, công ty chúng tôi xin đưa ra tư vấn về vấn đề này như sau:

Đối với thành viên hội đồng quản trị hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã

Điều kiện đối với thành viên hội đồng quản trị hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã được quy định như sau:

Thành viên hội đồng quản trị hợp tác xã

– Là thành viên hợp xác xã;

– Không đồng thời là thành viên ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên, kế toán trưởng, thủ quỹ của cùng hợp tác xã và không phải là cha, mẹ đẻ; cha, mẹ nuôi; vợ, chồng; con, con nuôi; anh, chị, em ruột của thành viên hội đồng quản trị, ban kiểm soát, kiểm soát viên;

– Điều kiện khác do điều lệ hợp tác xã quy định.

Thành viên hội đồng quản trị liên hiệp hợp tác xã

– Là người đại diện hợp pháp của hợp tác xã thành viên;

– Không đồng thời là thành viên ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên, kế toán trưởng, thủ quỹ của cùng liên hiệp hợp tác xã và không phải là cha, mẹ đẻ; cha, mẹ nuôi; vợ, chồng; con, con nuôi; anh, chị, em ruột của thành viên hội đồng quản trị, ban kiểm soát, kiểm soát viên;

– Điều kiện khác do điều lệ liên hiệp hợp tác xã quy định.

>> Xem thêm: Quyền và nghĩa vụ của thành viên hợp tác xã

Đối với kiểm soát viên, thành viên ban kiểm soát hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã

Điều kiện đối với kiểm soát viên, thành viên ban kiểm soát hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã được quy định như sau:

Kiểm soát viên, thành viên ban kiểm soát hợp tác xã

– Là thành viên hợp tác xã;

– Không đồng thời là thành viên hội đồng quản trị, giám đốc (tổng giám đốc), kế toán trưởng, thủ quỹ của cùng hợp tác xã và không phải là cha, mẹ đẻ; cha, mẹ nuôi; vợ, chồng; con, con nuôi; anh, chị, em ruột của thành viên hội đồng quản trị, thành viên khác của ban kiểm soát;

– Điều kiện khác do điều lệ hợp tác xã quy định.

Kiểm soát viên, thành viên ban kiểm soát liên hiệp hợp tác xã

– Là người đại diện hợp pháp của hợp tác xã thành viên

– Không đồng thời là thành viên hội đồng quản trị, giám đốc (tổng giám đốc), kế toán trưởng, thủ quỹ của cùng liên hiệp hợp tác xã và không phải là cha, mẹ đẻ; cha, mẹ nuôi; vợ, chồng; con, con nuôi; anh, chị, em ruột của thành viên hội đồng quản trị, thành viên khác của ban kiểm soát;

– Điều kiện khác do điều lệ liên hiệp hợp tác xã quy định.

Giám đốc (tổng giám đốc) hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã

Giám đốc (tổng giám đốc) phải đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp luật và điều lệ.

Trường hợp cấm không được trở thành các chức danh quản lý

Những người sau đây không được là thành viên hội đồng quản trị, thành viên ban kiểm soát, kiểm soát viên hoặc giám đốc (tổng giám đốc) hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã:

– Đang chấp hành hình phạt tù hoặc đang bị Tòa án cấm hành nghề kinh doanh;

– Đã bị kết án về các tội xâm phạm an ninh quốc gia, xâm phạm sở hữu, các tội phạm về quản lý kinh tế mà chưa được xóa án tích;

– Trường hợp khác theo quy định của pháp luật và điều lệ.

>> Xem thêm: Tài sản không chia của hợp tác xã

Trên đây là tư vấn của công ty chúng tôi về vấn đề điều kiện đối với các chức danh quản lý trong hợp tác xã liên hiệp hợp tác xã xin được gửi tới quý bạn đọc.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *