Điều kiện trở thành thành viên hợp tác xã với người nước ngoài

Điều kiện trở thành thành viên hợp tác xã với người nước ngoài

Khi muốn trở thành thành viên hợp tác xã, các cá nhân, tổ chức phải tuân thủ các quy định của pháp luật. Vậy điều kiện trở thành thành viên hợp tác xã với người nước ngoài là gì?

Căn cứ vào Luật hợp tác xã 2012 và nghị định 193/2013/NĐ-CP, công ty chúng tôi xin đưa ra tư vấn về vấn đề này như sau:

Đáp ứng điều kiện cá nhân là thành viên hợp tác xã

– Cá nhân là người nước ngoài cư trú hợp pháp tại Việt Nam, từ đủ 18 tuổi trở lên, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ

Đối với hợp tác xã tạo việc làm thì thành viên chỉ là cá nhân;

– Có nhu cầu hợp tác với các thành viên và nhu cầu sử dụng sản phẩm, dịch vụ của hợp tác xã;

– Có đơn tự nguyện gia nhập và tán thành điều lệ của hợp tác xã;

– Góp vốn theo quy định của Luật hợp tác xã 2012 và điều lệ hợp tác xã;

– Điều kiện khác theo quy định của điều lệ hợp tác xã.

>> Xem thêm: Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã

Đáp ứng điều kiện riêng đối với người nước ngoài là thành viên hợp tác xã

– Đang cư trú hợp pháp tại Việt Nam, từ đủ 18 tuổi trở lên, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật Việt Nam.

– Trường hợp tham gia hợp tác xã tạo việc làm thì phải thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật Việt Nam đối với lao động là người nước ngoài.

– Đối với hợp tác xã có ngành nghề kinh doanh hạn chế về tỷ lệ sở hữu vốn của người nước ngoài thì việc tham gia của người nước ngoài vào hợp tác xã phải tuân thủ các quy định của pháp luật đầu tư liên quan tới ngành nghề đó.

– Các điều kiện khác do điều lệ hợp tác xã quy định.

>> Xem thêm: Tài sản không chia của hợp tác xã

Trên đây là tư vấn của công ty chúng tôi về điều kiện trở thành thành viên hợp tác xã với người nước ngoài xin được gửi tới bạn đọc.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *