Đơn vị sự nghiệp công lập có được tự in hóa đơn?

Đơn vị sự nghiệp công lập có được tự in hóa đơn

Theo tôi được biết thì đơn vị sự nghiệp có thể xuất hóa đơn ví dụ như bệnh viện, vậy đơn vị sự nghiệp công lập có được tự in hóa đơn? Tư vấn kế toán thuế Lawkey xin trả lời như sau:

Đơn vị sự nghiệp là gì?

Đơn vị sự nghiệp là tổ chức do cơ quan có thẩm quyền của Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội thành lập theo quy định của pháp luật, có tư cách pháp nhân, cung cấp dịch vụ công, phục vụ quản lý nhà nước.

Đơn vị sự nghiệp công lập gồm:

– Đơn vị sự nghiệp công lập được giao quyền tự chủ hoàn toàn về thực hiện nhiệm vụ, tài chính, tổ chức bộ máy, nhân sự (sau đây gọi là đơn vị sự nghiệp công lập được giao quyền tự chủ).

– Đơn vị sự nghiệp công lập chưa được giao quyền tự chủ hoàn toàn về thực hiện nhiệm vụ, tài chính, tổ chức bộ máy, nhân sự.

Chủ yếu là các Viện nghiên cứu, Bệnh viện, Trường học…trực thuộc cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Đơn vị sự nghiệp công lập có được tự in hóa đơn?

Điểm a Khoản 1 Điều 6 Thông tư 39/2014/TT-BTC quy định về các tổ chức, đơn vị, cá nhân được tự in hóa đơn như sau:

Các doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp được tạo hóa đơn tự in kể từ khi có mã số thuế gồm:

– Doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật trong khu công nghiệp, khu kinh tế, khu chế xuất, khu công nghệ cao.

– Các đơn vị sự nghiệp công lập có sản xuất, kinh doanh theo quy định của pháp luật.

– Doanh nghiệp, Ngân hàng có mức vốn điều lệ từ 15 tỷ đồng trở lên tính theo số vốn đã thực góp đến thời điểm thông báo phát hành hóa đơn, bao gồm cả Chi nhánh, đơn vị trực thuộc khác tỉnh, thành phố với trụ sở chính có thực hiện kê khai, nộp thuế GTGT.

Tóm lại nếu đơn vị sự nghiệp có mã số thuế và có hoạt động sản xuất kinh doanh theo quy định của pháp luật thì đơn vị mình vẫn được quyền tự tạo hóa đơn tự in.

Trên đây là tư vấn của Lawkey. Nếu có nhu cầu sử dụng dịch vụ kế toán thuế vui lòng liên hệ LawKey.

>>> Xem thêm: Hướng dẫn chuẩn bị hồ sơ giảm trừ gia cảnh đối với người phụ thuộc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *