Đủ tuổi nghỉ hưu mà không nghỉ có được không?

Nếu người lao động đã đạt đến độ tuổi nghỉ hữu mà vẫn muốn được tiếp tục làm việc thì xử lý thế nào. Bài viết dưới đây sẽ trả lời câu hỏi “Đủ tuổi nghỉ hưu mà không nghỉ có được không?”

Khi nào đạt đến tuổi được nghỉ hưu?

Theo quy định tại Điều 187 của Bộ luật lao động 2012, tuổi nghỉ hưu của người lao động được xác định như sau:

“1. Người lao động bảo đảm điều kiện về thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội được hưởng lương hưu khi nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi.

2. Người lao động bị suy giảm khả năng lao động; làm công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; làm việc ở vùng cao, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo thuộc danh mục do Chính phủ quy định có thể nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn so với quy định tại khoản 1 Điều này.

 3. Người lao động có trình độ chuyên môn kỹ thuật cao, người lao động làm công tác quản lý và một số trường hợp đặc biệt khác có thể nghỉ hưu ở tuổi cao hơn nhưng không quá 05 năm so với quy định tại khoản 1 Điều này.”

Như vậy trong trường hợp làm công việc bình thường, thì nam đủ 60 tuổi và nữ đủ 55 tuổi sẽ được nghỉ hưu. Nếu bảo đảm điều kiện về thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo quy định thì sẽ được hưởng lương hưu.

Đủ tuổi nghỉ hưu mà không nghỉ có được không?

Theo quy định của pháp luật hiện hành thì đủ tuổi nghỉ hưu không là căn cứ để người sử dụng lao động chấm dứt hợp đồng lao động mà còn phải đủ điều kiện về thời gian đóng bảo hiểm xã hội.

Do đó, trong trường hợp đã đến tuổi nghỉ hưu của người lao động sẽ có các phương án giải quyết sau:

  • Nếu người người sử dụng lao động không có nhu cầu hoặc người lao động không muốn tiếp tục làm việc thì thủ tục, hồ sơ giải quyết để người lao động hưởng lương hưu được quy định tại Điều 119, Điều 122 Luật Bảo hiểm xã hội.
  • Nếu người lao động đã đủ điều kiện hưởng lương hưu theo quy định trên mà vẫn muốn tiếp tục làm việc và người sử dụng lao động vẫn có nhu cầu thì người lao động tiếp tục làm việc và tham gia BHXH bắt buộc theo quy định để đủ thời gian đóng. Và trong trường hợp này, các bên cần ký một hợp đồng lao động mới nhưng với đối tượng là người lao động cao tuổi và ngoài quyền lợi đang hưởng theo chế độ hưu trí, người lao động cao tuổi vẫn được hưởng quyền lợi đã thoả thuận theo hợp đồng lao động.

Từ các căn cứ trên, có thể kết luận, đến tuổi nghỉ hưu không bắt buộc phải nghỉ hưu, chấm dứt quan hệ lao động.

Trên đây là nội dung trả lời của tư vấn luật Lawkey về câu hỏi  “Đủ tuổi nghỉ hưu mà không nghỉ có được không?”. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *