Hướng dẫn xin cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp

Trên đây là những chia sẻ của tư vấn luật Lawkey về thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp căn cứ theo Nghị định 40/2018/NĐ-CP.

“Điều kiện, thủ tục xin giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp là gì?” Đây là câu hỏi mà khách hàng Hoàng Bắc Hà đưa ra cho Lawkey.

Sau khi tham khảo ý kiến từ các chuyên viên dịch vụ xin giấy phép Lawkey xin trả lời như sau:

Về điều kiện cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp:

Dưới đây là các điều kiện một tổ chức cần đáp ứng để được cấp giấy chứng nhận:

+ Là doanh nghiệp được thành lập tại Việt Nam theo quy định của pháp luật và chưa từng bị thu hồi giấy chứng nhận;

+ Có vốn điều lệ từ 10 tỷ đồng trở lên;

+ Thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh, chủ sở hữu đối với doanh nghiệp tư nhân hoặc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, thành viên đi với công ty trách nhiệm hữu hạn có từ hai thành viên trở lên, cổ đông sáng lập đi với công tcổ phần, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp không bao gồm tổ chức hoặc cá nhân từng giữ một trong các chức vụ nêu trên tại doanh nghiệp bán hàng đa cấp đã bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp theo quy định của Nghị định 42/2014/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp và Nghị định này;

+ Ký quỹ tại một ngân hàng thương mại hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam;

+ Có mẫu hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp, quy tắc hoạt động, kế hoạch trả thưởng, chương trình đào tạo cơ bản rõ ràng, minh bạch và phù hợp với quy định;

+ Có hệ thống công nghệ thông tin quản lý mạng lưới người tham gia bán hàng đa cấp, trang thông tin điện tử để cung cấp thông tin về doanh nghiệp và hoạt động bán hàng đa cấp của doanh nghiệp;

+ Có hệ thống thông tin liên lạc để tiếp nhận, giải quyết thắc mắc, khiếu nại của người tham gia bán hàng đa cấp.

Hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận:

+ Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp theo Mu số 01 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 40/2018/NĐ-CP.

+ 01 bản sao giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương.

+ 01 bản danh sách kèm theo bản sao giấy tờ chứng thực cá nhân hợp lệ (chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân hoặc hộ chiếu đối với cá nhân có quc tịch Việt Nam; hộ chiếu và giấy đăng ký tạm trú do cơ quan có thm quyền của Việt Nam cấp đối với người nước ngoài thường trú tại Việt Nam; hộ chiếu đối với người nước ngoài không thường trú tại Việt Nam) của những người nêu tại điểm c khoản 1 Điều 7 Nghị định 40/2018/NĐ-CP.

+ 02 bộ tài liệu liên quan đến hoạt động bán hàng đa cấp của doanh nghiệp, bao gồm:

a) Mu hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp;

b) Kế hoạch trả thưởng;

c) Chương trình đào tạo cơ bản;

d) Quy tắc hoạt động.

+ 01 bản danh mục hàng hóa kinh doanh theo phương thức đa cấp của doanh nghiệp, bao gồm các thông tin: Tên, chủng loại, xuất xứ, quy cách đóng gói, chế độ bảo hành (nếu có), giá bán và số điểm thưởng quy đi tương ứng với giá bán, thời điểm áp dụng.

+ 01 bản chính văn bản xác nhận ký quỹ.

+ Tài liệu giải trình kỹ thuật về hệ thống công nghệ thông tin quản lý mạng lưới người tham gia bán hàng đa cấp đáp ứng quy định tại Điều 44 Nghị định 40/2018/NĐ-CP.

+ Tài liệu chứng minh doanh nghiệp có trang thông tin điện tử đáp ứng quy định tại Điều 45 Nghị định 40/2018/NĐ-CP.

+ Tài liệu chứng minh doanh nghiệp có hệ thống thông tin liên lạc để tiếp nhận, giải quyết thắc mắc, khiếu nại của người tham gia bán hàng đa cấp.

Các bước xin cấp giấy chứng nhận đăng ký bán hàng đa cấp:

Bước 1. Nộp hồ sơ cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp:

Doanh nghiệp nộp hồ sơ đến Văn phòng Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng – Bộ Công Thương. Kèm theo bản điện tử định dạng “.doc” và “.xls”.

Bước 2. Tiếp nhận hồ sơ và kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ:

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ. Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng tiếp nhận và kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ. Trường hợp hồ sơ không đầy đủ, hợp lệ, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng thông báo cho doanh nghiệp sửa đổi, bổ sung hồ sơ trong vòng 30 ngày. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng tiến hành thẩm định.

Bước 3. Thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp:

Sau khi nhận hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, Bộ Công Thương thông báo cho doanh nghiệp nộp phí thẩm định. Bộ Công Thương trả lại hồ sơ nếu doanh nghiệp không nộp phí thẩm định trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày ban hành thông báo. Bộ Công Thương thẩm định hồ sơ trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận được phí thẩm định.

Phí thẩm định: 5.000.000 đồng/lần thẩm định.

Bước 4. Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp:

Trường hợp hồ sơ đáp ứng yêu cầu, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng cấp Giấy chứng nhận.

Trường hợp hồ sơ chưa đáp ứng yêu cầu, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng đề nghị doanh nghiệp bổ sung trong thời hạn 30 ngày. Thời hạn thẩm định hồ sơ sửa đổi, bổ sung là 15 ngày làm việc. Kể từ ngày Bộ Công Thương nhận được hồ sơ sửa đổi, bổ sung.

Trường hợp doanh nghiệp không sửa đổi, bổ sung đúng thời hạn hoặc hồ sơ của doanh nghiệp không đáp ứng đủ điều kiện. Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng trả lại hồ sơ.

Trên đây là những chia sẻ của tư vấn luật Lawkey về thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp.

>>> Xem thêm: Giấy phép kinh doanh karaoke

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *