Giấy phép tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang tại Việt Nam

Những quy định về xin Giấy phép tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang tại Việt Nam được quy định tại Nghị định 79/2012/NĐ-CP.

Để được phép tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang tại Việt Nam thì đơn vị đứng ra tổ chức cần phải hoàn tất thủ tục xin Giấy phép tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang tại Việt Nam.

Những quy định về xin Giấy phép tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang tại Việt Nam được quy định tại Nghị định 79/2012/NĐ-CP sửa đổi bổ sung bởi Nghị định 15/2018/NĐ-CP. Tư vấn luật Lawkey xin trình bày cụ thể như sau:

I. Đối tượng được phép tổ chức biểu diễn nghệ thuât, trình diễn thời trang:

Ngoài các đơn vị có chức năng của Nhà nước như Nhà hát; Đoàn nghệ thuật; Nhà Văn hóa; Trung tâm Văn hóa, Thể thao thì còn có những tổ chức cá nhân theo quy định sau đây:

 • Doanh nghiệp được thành lập hợp pháp theo quy định của Luật Doanh nghiệp và có đăng ký kinh doanh dịch vụ biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang;
 • Hội Văn học, nghệ thuật; cơ sở đào tạo văn hóa nghệ thuật;
 • Cơ quan phát thanh, cơ quan truyền hình;
 • Chủ địa điểm, hộ kinh doanh tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang;

II. Hồ sơ xin Giấy phép tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang tại Việt Nam:

 • 01 đơn đề nghị cấp giấy phép tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang (Mẫu số 01);
 • 01 bản nội dung chương trình, tác giả, đạo diễn, người biểu diễn; danh Mục bộ sưu tập và mẫu phác thảo thiết kế đối với trình diễn thời trang;
 • 01 bản nhạc hoặc kịch bản đối với tác phẩm đề nghị công diễn lần đầu (đối với bản nhạc hoặc kịch bản sử dụng tiếng nước ngoài phải có bản dịch tiếng Việt và chứng nhận của công ty dịch thuật);
 • 01 bản sao chứng thực quyết định cho phép tổ chức, cá nhân nước ngoài, cá nhân là người Việt Nam định cư ở nước ngoài vào Việt Nam biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang (đối với chương trình có sự tham gia của tổ chức, cá nhân nước ngoài, cá nhân là người Việt Nam định cư ở nước ngoài);
 • 01 bản sao quyết định thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

>>> Xem thêm: Điều kiện, hồ sơ cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông

III. Trình tự thực hiện thủ tục:

Đối tượng quy định tại Mục I. đề nghị cấp giấy phép tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang gửi 01 bộ hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Cục Nghệ thuật biểu diễn hoặc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoặc Sở Văn hóa và Thể thao. Cụ thể:

– Cục Nghệ thuật biểu diễn tiếp nhận hồ sơ, thẩm định nội dung, hình thức chương trình, vở diễn và cấp, thu hồi giấy phép tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang cho đối tượng:

 • Nhà hát; Đoàn nghệ thuật; Nhà Văn hóa; Trung tâm Văn hóa, Thể thao;
 • Nhà hát, đoàn nghệ thuật thuộc lực lượng vũ trang;
 • Hội Văn học, nghệ thuật; cơ sở đào tạo văn hóa nghệ thuật;
 • Cơ quan phát thanh, cơ quan truyền hình;
 • Doanh nghiệp có đăng ký kinh doanh dịch vụ biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang;  trong trường hợp được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho phép mời tổ chức, cá nhân nước ngoài vào Việt Nam biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang

– Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoặc Sở Văn hóa và Thể thao tiếp nhận hồ sơ, thẩm định nội dung, hình thức chương trình, vở diễn và cấp, thu hồi giấy phép tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang cho đối tượng:

 • Nhà hát; Đoàn nghệ thuật; Nhà Văn hóa; Trung tâm Văn hóa, Thể thao;
 • Doanh nghiệp có đăng ký kinh doanh dịch vụ biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang;
 • Hội Văn học, nghệ thuật; cơ sở đào tạo văn hóa nghệ thuật;
 • Cơ quan phát thanh, cơ quan truyền hình;

Trên đây là tư vấn của Lawkey về việc xin Giấy phép tổ chức biểu diễn nghệ thuật. 

>>> Xem thêm: Các bước xin quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng chính phủ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *