Soạn và nộp hồ sơ miễn thuế, giảm thuế theo Luật Quản lý thuế 2019

Soạn và nộp hồ sơ miễn thuế, giảm thuế

Luật Quản lý thuế 2019 có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2020 tức là vẫn còn gần một năm. Tuy nhiên bạn đọc cần chuẩn bị sẵn kiến thức để thực hiện đúng các quy định của luật ví dụ như quy định về hồ sơ miễn thuế, giảm thuế. Tư vấn kế toán thuế Lawkey sẽ hướng dẫn người nộp thuế soạn thảo và nộp hồ sơ miễn thuế, giảm thuế theo quy định của Luật Quản lý thuế 2019:

Các trường hợp đươc miễn thuế, giảm thuế

Khoản 1 Điều 79 Luật quản lý thuế 2019 quy định như sau:

“Miễn thuế, giảm thuế được thực hiện theo quy định của pháp luật về thuế và khoản 2 Điều này.”

Hồ sơ miễn, giảm thuế

Hồ sơ miễn, giảm thuế được quy định tại Điều Luật Quản lý thuế 2019, bao gồm các loại tài liệu sau đây:

Trường hợp người nộp thuế tự xác định số tiền thuế được miễn, giảm bao gồm:

a) Tờ khai thuế;

b) Tài liệu liên quan đến việc xác định số tiền thuế được miễn, giảm.

Trường hợp cơ quan quản lý thuế quyết định miễn thuế, giảm thuế bao gồm:

a) Văn bản đề nghị miễn thuế, giảm thuế trong đó nêu rõ loại thuế đề nghị miễn, giảm; lý do miễn thuế, giảm thuế; số tiền thuế đề nghị miễn, giảm;

b) Tài liệu liên quan đến việc xác định số tiền thuế đề nghị miễn, giảm.

Nộp hồ sơ

Trường hợp người nộp thuế tự xác định số tiền thuế được miễn, giảm

Việc nộp và tiếp nhận hồ sơ được thực hiện đồng thời với việc khai, nộp và tiếp nhận hồ sơ khai thuế.

Trường hợp cơ quan quản lý thuế quyết định miễn thuế, giảm thuế theo quy định của pháp luật về thuế:

Việc nộp hồ sơ được quy định như sau:

a) Đối với thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và các loại thuế khác liên quan đến hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thì hồ sơ được nộp tại cơ quan hải quan có thẩm quyền giải quyết theo quy định của Chính phủ;

b) Đối với các loại thuế khác thì hồ sơ được nộp tại cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

Các hình thức nộp hồ sơ:

a) Nộp hồ sơ trực tiếp tại cơ quan quản lý thuế;

b) Gửi hồ sơ qua đường bưu chính;

c) Gửi hồ sơ điện tử qua cổng giao dịch điện tử của cơ quan quản lý thu

Trên đây là hướng dẫn người nộp thuế soạn thảo và nộp hồ sơ miễn thuế, giảm thuế theo quy định của Luật Quản lý thuế 2019. Nếu có nhu cầu sử dụng dịch vụ kế toán thuế vui lòng liên hệ LawKey.

>>> Xem thêm: Hướng dẫn thực hiện khóa mã số thuế

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *