Hướng dẫn xin giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm

Hướng dẫn xin giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm

Một cơ sở sản xuất mỹ phẩm muốn đi vào hoạt động một cách hợp pháp cần phải có giấy chứng nhận đủ điều sản xuất mỹ phẩm. Lawkey xin hướng dẫn xin giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm trong bài viết dưới đây.


1. Điều kiện của cơ sở sản xuất mỹ phẩm:

Các điều kiện của cơ sở sản xuất mỹ phẩm được quy định tại Nghị định 93/2016/NĐ-CP, được sửa đổi bổ sung tại Nghị định 155/2018/NĐ-CP. Theo đó cơ sở cần phải có Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm.

Các điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm bao gồm:

Điều kiện về nhân lực:  

Người phụ trách sản xuất của cơ sở phải có kiến thức chuyên môn về một trong các chuyên ngành sau: Hóa học, sinh học, dược học hoặc các chuyên ngành khác có liên quan đáp ứng yêu cầu của công việc.

Điều kiện về cơ sở vật chất: 

+ Có địa điểm, diện tích, nhà xưởng, trang thiết bị đáp ứng với yêu cầu về dây chuyền sản xuất, loại sản phẩm mỹ phẩm mà cơ sở đó dự kiến sản xuất như đã nêu trong hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm;

+ Kho bảo quản nguyên liệu, vật liệu đóng gói và thành phẩm phải bảo đảm có sự tách biệt giữa nguyên liệu, vật liệu đóng gói và thành phẩm; có khu vực riêng để bảo quản các chất dễ cháy nổ, các chất độc tính cao, nguyên, vật liệu và sản phẩm bị loại, bị thu hồi và bị trả lại.

Về hệ thống quản lý chất lượng:

+ Nguyên liệu, phụ liệu, bán thành phẩm các cơ sở sử dụng trong sản xuất mỹ phẩm phải đạt tiêu chuẩn chất lượng của nhà sản xuất

+ Loại nước dùng trong sản xuất mỹ phẩm tối thiểu phải đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước ăn uống do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

+ Mỗi sản phẩm phải có mỗi quy trình sản xuất riêng

+ Có bộ phận kiểm tra chất lượng để kiểm tra chất lượng của nguyên liệu, bán thành phẩm, sản phẩm chờ đóng gói và thành phẩm

2. Hướng dẫn xin giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm:

Trình tự để xin cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm cụ thể như sau:

Bước 1: Cơ sở chuẩn bị và nộp hồ sơ:

Cơ sở sản xuất mỹ phẩm nộp hô sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm tới Sở Y tế. Hồ sơ gồm: 

+ Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm theo Mu số 02 quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo  Nghị định 93/2016/NĐ-CP

+ Sơ đồ mặt bằng và thiết kế của cơ sở sản xuất;

+ Danh mục thiết bị hiện có của cơ sở sản xuất;

>>> Xem thêm: Hồ sơ xin giấy phép kinh doanh rượu

Bước 2: Nhận kết quả

Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ và phí thẩm định theo quy định, Sở Y tế có trách nhiệm kiểm tra cơ sở sản xuất, cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm; trường hợp không cấp Giấy chứng nhận hoặc yêu cầu cơ sở thay đổi, khắc phục, phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Đối với trường hợp yêu cầu cơ sở thay đổi, khắc phục. Cơ sở thực hiện như sau:

– Cơ sở sản xuất mỹ phẩm tiến hành thay đổi, khắc phục và gửi báo cáo đến Sở Y tế;

– Sở Y tế có trách nhiệm xem xét báo cáo, kiểm tra trên hồ sơ hoặc kiểm tra lại cơ sở sản xuất mỹ phẩm (trong trường hợp cần thiết). Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được báo cáo khắc phc, cơ quan kiểm tra phải trả lời bằng văn bản về kết quả kiểm tra;

– Trong thời hạn 06 tháng, kể từ ngày ban hành văn bản yêu cầu cơ sở sản xuất mỹ phẩm thay đổi, khắc phục, nếu Sở Y tế không nhận được báo cáo khắc phục của cơ sở, hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm của cơ sở không còn giá trị.

Lưu ý:

Đối với các cơ sở sản xuất mỹ phẩm được Bộ Y tế cấp Giấy chứng nhận “Thực hành tốt sản xuất mỹ phẩm” (CGMP-ASEAN):

– Bộ Y tế có văn bản gửi Sở Y tế nơi đặt nhà máy sản xuất mỹ phẩm về việc cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm;

-Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản của Bộ Y tế, Sở Y tế có trách nhiệm cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm cho các cơ sở sản xuất mỹ phẩm này.

Các trường hợp thực hiện thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm áp dụng đối với các trường hợp sau:

+ Cơ sở sản xuất đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm;

+ Cơ sở sản xuất đã được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm nhưng chuyn địa điểm sản xuất;

+ Cơ sở sản xuất đã được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm nhưng bổ sung dây chuyền sản xuất so với dây chuyền đã được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm.


>>> Xem thêm: Mua bán hàng nông sản có phải đăng ký kinh doanh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *