Hướng dẫn thực hiện khóa mã số thuế

Khi nào doanh nghiệp phải thự hiện thủ tục khóa mã số thuế (đóng mã số thuế). Hồ sơ, trình tự thục hiện được quy định như thế nào?

Khi nào doanh nghiệp phải thự hiện thủ tục khóa mã số thuế (đóng mã số thuế). Hồ sơ, trình tự thục hiện được quy định như thế nào? Hãy cùng tư vấn kế toán thuế LawKey tìm hiểu về vấn đề này qua bài viết dưới đây:

Các trường hợp phải khóa mã số thuế

Điều 29 Văn bản hợp nhất 03/VBHN-VPQH hợp nhất Luật quản lý thuế 2016 quy định:

“1. Mã số thuế chấm dứt hiệu lực trong các trường hợp sau đây:

a) Tổ chức, cá nhân kinh doanh chấm dứt hoạt động;

b) Cá nhân chết, mất tích, mất năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật.

2. Khi phát sinh trường hợp chấm dứt hiệu lực mã số thuế, tổ chức, cá nhân hoặc người đại diện theo pháp luật của người nộp thuế có trách nhiệm thông báo với cơ quan thuế quản lý trực tiếp để thực hiện thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế và công khai việc chấm dứt hiệu lực mã số thuế.

3. Cơ quan thuế thông báo công khai việc chấm dứt hiệu lực mã số thuế. Mã số thuế không được sử dụng trong các giao dịch kinh tế, kể từ ngày cơ quan thuế thông báo công khai về việc chấm dứt hiệu lực mã số thuế.”

Như vậy ở trong các trường hợp nêu tại Khoản 1 Điều 29 thì doanh nghiệp sẽ phải thực hiện thủ tục khóa mã số thuế.


Hồ sơ, thủ tục khóa mã số thuế

– Đối với trường hợp doanh nghiệp tự giải thể, hồ sơ gồm: 

(1) Quyết định giải thể;

(2) Biên bản họp;

(3) Văn bản xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế đối với hoạt động xuất nhập khẩu của Tổng cục Hải quan nếu doanh nghiệp có hoạt động xuất nhập khẩu.

– Trường hợp giải thể trong trường hợp bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc theo quyết định của toà án, hồ sơ gồm:

(1) Quyết định giải thể;

(2) Bản sao Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Quyết định của Toà án có hiệu lực;

(3) Văn bản xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế đối với hoạt động xuất nhập khẩu của Tổng cục Hải quan nếu doanh nghiệp có hoạt động xuất nhập khẩu.

Thời điểm nộp hồ sơ: Trong thời hạn 07 ngày làm việc từ quyết định giải thể của doanh nghiệp có hiệu lực, doanh nghiệp gửi thông báo về việc giải thể đến cơ quan đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính. Đồng thời nộp hồ sơ chấm dứt hiệu lực MST và quyết toán các nghĩa vụ thuế với cơ quan thuế, chậm nhất trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày có văn bản chấm dứt hoạt động (quyết định giải thể của doanh nghiệp có hiệu lực).

Trên đây là tư vấn của các chuyên viên dịch vụ kế toán thuế trọn gói của Lawkey về thủ tục khóa mã số thuế. Nếu có nhu cầu sử dụng dịch vụ liên hệ trực tiếp LawKey.


>>> Xem thêm: Hướng dẫn điều chỉnh thông tin người phụ thuộc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *