Không có nội quy lao động được không?

“Xin chào Lawkey! Hiện tôi đang mở một công ty chuyên kinh doanh đồ điện tử với số lượng người lao động là 15 người. Vậy cho tôi hỏi công ty không có nội quy lao động được không?”

Tư vấn pháp luật Lawkey xin trả lời như sau:

Không có nội quy lao động được không?

Khoản 1 Điều 119 Bộ luật Lao động 2012 quy định về việc lập nội quy lao động như sau:

“Điều 119. Nội quy lao động

1. Người sử dụng lao động sử dụng từ 10 người lao động trở lên phải có nội quy lao động bằng văn bản.”

Như vậy theo quy định trên thì người sử dụng lao động sử dụng từ 10 người lao động trở lên sẽ phải xây dựng nội quy lao động bằng văn bản.

Dẫn chiếu đến trường hợp của bạn: Công ty bạn có 15 người lao động do đó công ty bạn bắt buộc phải xây dựng nội quy lao động bằng văn bản.

Không xây dựng nội quy lao động bị xử phạt thế nào?

Đối với việc công ty có sử dụng từ 10 người lao động trở lên mà không xây dựng nội quy lao động bằng văn bản thì sẽ bị xử phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng cụ thể như sau:

“Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 95/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 8 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội và đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

12. Sửa đổi, bổ sung Khoản 2 và Khoản 4 Điều 15 như sau:

“2. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động có một trong các hành vi sau đây:

a) Không có nội quy lao động bằng văn bản khi sử dụng từ 10 lao động trở lên;

b) Không đăng ký nội quy lao động với cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp tỉnh;

c) Sử dụng nội quy lao động không được đăng ký hoặc đã đăng ký nhưng chưa có hiệu lực hoặc đã hết hiệu lực;” (Khoản 12 Điều 1 Nghị định 88/2015/NĐ-CP)

Như vậy, bạn cần lưu ý răng ngoài việc phải có nội quy lao động thì công ty còn phải đăng ký nội quy lao động với cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp tỉnh, việc sử dụng nội quy lao động không được đăng ký hoặc đã đăng ký nhưng chưa có hiệu lực hoặc đã hết hiệu lực cũng là vi phạm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *