Không lấy họ cha mẹ cho con có được không?

“Xin chào Luật sư! Tôi chuẩn bị làm thủ tục khai sinh cho con mới đẻ. Tôi muôn hỏi luật sư là tôi không lấy họ cha mẹ cho con có được không? Cụ thể, tôi hò Quàn, vợ tôi họ La nhưng tôi muốn lấy họ của cho con tôi là họ Đào có được không? Xin cảm ơn Luật sư.”

Tư vấn luật Lawkey xin trả lời như sau:

Cơ sở pháp lý về việc đặt tên cho con:

Bộ Luật dân sự 2015

– Nghị định 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật hộ tịch quy định về nội dung đăng ký khai sinh thì khi đăng ký khai sinh họ của trẻ em.

Nội dung trả lời câu hỏi “Không lấy họ cha mẹ cho con có được không?”

Điều 26. Quyền có họ tên Bộ luật Dân sự 2015 quy định như sau:

“1. Cá nhân có quyền có họ, tên (bao gồm cả chữ đệm, nếu có)Họ, tên của một người được xác định theo họ, tên khai sinh của người đó.

2. Họ của cá nhân được xác định là họ của cha đẻ hoặc họ của mẹ đẻ theo thỏa thuận của cha mẹ; nếu không có thỏa thuận thì họ của con được xác định theo tập quán. Trường hợp chưa xác định được cha đẻ thì họ của con được xác định theo họ của mẹ đẻ.

Trường hợp trẻ em bị bỏ rơi, chưa xác định được cha đẻ, mẹ đẻ và được nhận làm con nuôi thì họ của trẻ em được xác định theo họ của cha nuôi hoặc họ của mẹ nuôi theo thỏa thuận của cha mẹ nuôi. Trường hợp chỉ có cha nuôi hoặc mẹ nuôi thì họ của trẻ em được xác định theo họ của người đó.

Trường hợp trẻ em bị bỏ rơi, chưa xác định được cha đẻ, mẹ đẻ và chưa được nhận làm con nuôi thì họ của trẻ em được xác định theo đề nghị của người đứng đầu cơ sở nuôi dưỡng trẻ em đó hoặc theo đề nghị của người có yêu cầu đăng ký khai sinh cho trẻ em, nếu trẻ em đang được người đó tạm thời nuôi dưỡng.

Cha đẻ, mẹ đẻ được quy định trong Bộ luật này là cha, mẹ được xác định dựa trên sự kiện sinh đẻ; người nhờ mang thai hộ với người được sinh ra từ việc mang thai hộ theo quy định của Luật hôn nhân và gia đình.

3. Việc đặt tên bị hạn chế trong trường hợp xâm phạm đến quyền, lợi ích hợp pháp của người khác hoặc trái với các nguyên tắc cơ bản của pháp luật dân sự quy định tại Điều 3 của Bộ luật này.

Tên của công dân Việt Nam phải bằng tiếng Việt hoặc tiếng dân tộc khác của Việt Nam; không đặt tên bằng số, bằng một ký tự mà không phải là chữ.

4. Cá nhân xác lập, thực hiện quyền, nghĩa vụ dân sự theo họ, tên của mình.

5. Việc sử dụng bí danh, bút danh không được gây thiệt hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của người khác.”

Đồng thời Điểm a khoản 1 Điều 4 Nghị định 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật hộ tịch quy định về nội dung đăng ký khai sinh như sau:

“a) Họ, chữ đệm, tên và dân tộc của trẻ em được xác định theo thỏa thuận của cha, mẹ theo quy định của pháp luật dân sự và được thể hiện trong Tờ khai đăng ký khai sinh; trường hợp cha, mẹ không có thỏa thuận hoặc không thỏa thuận được, thì xác định theo tập quán;”.

Như vậy, việc đặt họ cho con là sự thỏa thuận giữa vợ chồng bạn hoặc theo tập quán địa phương (ở địa phương có tập quán lấy họ của cha hay của mẹ) tuy nhiên phải là họ của bạn hoặc của vợ bạn . Việc bạn muốn khai sinh cho con theo một họ khác với họ cha hoặc họ mẹ là không đúng quy định của pháp luật.

Trên đây là tư vấn của Lawkey về câu hỏi “Không lấy họ cha mẹ cho con có được không?”

>>> Xem thêm: Chồng không thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng cho con thì phải làm sao?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *