Làm công việc tạm thời có phải ký hợp đồng lao động?

“Làm công việc tạm thời có phải ký hợp đồng lao động? Và Luật sư có thể cho tôi biết những vấn đề liên quan đến bảo hiểm xã hội, trợ cấp thất nghiệp với công việc tạm thời này được không? Xin cảm ơn Luật sư”

Tư vấn luật lao động Lawkey xin trả lời câu hỏi của bạn như sau:

Làm công việc tạm thời có phải ký hợp đồng lao động?

Đầu tiền, Lawkey xin trả lời câu hỏi này như sau. Bộ luật lao động 2012 quy định về hình thức của hợp đồng lao động phải được giao kết bằng văn bản và được làm thành hai bản, người lao động giữ 1 bản và người sử dụng lao động giữ 1 bản. Đối với công việc có tính chất tạm thời dưới 3 tháng, các bên có thể giao kết hợp đồng lao động bằng lời nói.

Như vậy, đối với trường hợp của bạn sẽ không bắt buộc phải ký hợp đồng lao động.

>>> Xem thêm: Hợp đồng lao động có thời hạn được ký tối đa mấy lần?

Quy định về bảo hiểm xã hội đối với hợp đồng lao động dưới 03 tháng:

Luật bảo hiểm xã hội 2014 tại Điều 2 quy định đối tượng phải tham gia bảo hiểm xã hội như sau:

“a) Người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn, hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng, kể cả hợp đồng lao động được ký kết giữa người sử dụng lao động với người đại diện theo pháp luật của người dưới 15 tuổi theo quy định của pháp luật về lao động;
b) Người làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 01 tháng đến dưới 03 tháng;”

Mặt khác Điều 124 Luật bảo hiểm xã hội quy định về hiệu lực thi hành như sau

“1. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2016, trừ quy định tại điểm b khoản 1 và khoản 2 Điều 2 của Luật này thì có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2018.”

Như vậy, kể từ ngày 01 tháng 0 năm 2018 thì người sử dụng lao động bắt buộc phải đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động.

Làm công việc tạm thời dưới 03 tháng có bắt buộc đóng bảo hiểm y tế?

Luật bảo hiểm y tế số 46/2014/QH13 tại điều 1, Khoản 6. Sửa đổi, bổ sung Điều 12 quy định như sau:

“Điều 12. Đối tượng tham gia bảo hiểm y tế
1. Nhóm do người lao động và người sử dụng lao động đóng, bao gồm:
a) Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 3 tháng trở lên; người lao động là người quản lý doanh nghiệp hưởng tiền lương; cán bộ, công chức, viên chức (sau đây gọi chung là người lao động);”

Như vậy căn cứ theo quy định trên thì người lao động có hợp đồng lao động thời vụ không phải đóng bảo hiểm y tế vì không thuộc đối tượng phải đóng bảo hiểm y tế.

Làm công việc tạm thời dưới 03 tháng có bắt buộc tham gia bảo hiểm thất nghiệp?

Theo đó, Điều 43 Luật việc làm 2013 quy định đối tượng bắt buộc tham gia bảo hiểm thất nghiệp như sau:

“1. Người lao động phải tham gia bảo hiểm thất nghiệp khi làm việc theo hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc như sau:
a) Hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc không xác định thời hạn;
b) Hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc xác định thời hạn;
c) Hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng.”

Như vậy, theo quy định trên  chỉ  bắt buộc phải tham gia bảo hiểm thất nghiệp nếu doanh nghiệp ký hợp đồng lao động theo mùa vụ từ đủ 3 tháng đến dưới 12 tháng. Nếu doanh nghiệp ký hợp đồng lao động theo mùa vụ dưới 3 tháng thì không phải tham gia bảo hiểm thất nghiệp.

Trên đây là tư vấn của Lawkey về những vấn đề mà bạn đọc quan tâm.câu hỏi Làm công việc tạm thời có phải ký hợp đồng lao động?.

>>> Xem thêm: Thỏa ước lao động tập thể

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *