Nhãn hiệu nổi tiếng là gì theo quy định pháp luật hiện hành

Nhãn hiệu nổi tiếng là gì

Nhãn hiệu nổi tiếng là gì? Tiêu chí đánh giá nhãn hiệu nổi tiếng là gì? Những vấn đề cần lưu ý về bảo hộ nhãn hiệu nổi tiếng theo quy định pháp luật hiện hành.

1. Nhãn hiệu nổi tiếng là gì?

Theo Điều 4 Văn bản hợp nhất Luật sở hữu trí tuệ số 07/VBHN-VPQH năm 2019, Nhãn hiệu là dấu hiệu dùng để phân biệt hàng hóa, dịch vụ của các tổ chức, cá nhân khác nhau.

Theo đó, nhãn hiệu nổi tiếng là nhãn hiệu được người tiêu dùng biết đến rộng rãi trên toàn lãnh thổ Việt Nam.

Quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu nổi tiếng được xác lập trên cơ sở sử dụng, không phụ thuộc vào thủ tục đăng ký. Để được đánh giá là một nhãn hiệu nổi tiếng, nhãn hiệu phải đáp ứng các tiêu chí theo quy định pháp luật.

2. Căn cứ phát sinh, xác lập quyền sở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu nổi tiếng

Căn cứ Điểm a Khoản 3 Điều 6 Văn bản hợp nhất Luật sở hữu trí tuệ số 07/VBHN-VPQH 2019:

Quyền sở hữu đối với nhãn hiệu nổi tiếng được xác lập trên cơ sở sử dụng không phụ thuộc vào thủ tục đăng ký nhãn hiệu tại Cục Sở hữu trí tuệ.

Khi thực hiện quyền và giải quyết tranh chấp quyền đối với nhãn hiệu nổi tiếng, chủ sở hữu nhãn hiệu có nghĩa vụ chứng minh quyền của mình bằng cách cung cấp chứng cứ khẳng định sự nổi tiếng của nhãn hiệu với cơ quan nhà nước có liên quan.

3. Tiêu chí đánh giá nhãn hiệu nổi tiếng

Theo Điều 75 Luật sở hữu trí tuệ, Các tiêu chí sau đây được xem xét khi đánh giá một nhãn hiệu là nổi tiếng:

– Số lượng người tiêu dùng liên quan đã biết đến nhãn hiệu thông qua việc mua bán, sử dụng hàng hóa, dịch vụ mang nhãn hiệu hoặc thông qua quảng cáo;

– Phạm vi lãnh thổ mà hàng hóa, dịch vụ mang nhãn hiệu đã được lưu hành;

– Doanh số từ việc bán hàng hóa hoặc cung cấp dịch vụ mang nhãn hiệu hoặc số lượng hàng hóa đã được bán ra, lượng dịch vụ đã được cung cấp;

– Thời gian sử dụng liên tục nhãn hiệu;

– Uy tín rộng rãi của hàng hóa, dịch vụ mang nhãn hiệu;

– Số lượng quốc gia bảo hộ nhãn hiệu;

– Số lượng quốc gia công nhận nhãn hiệu là nổi tiếng;

– Giá chuyển nhượng, giá chuyển giao quyền sử dụng, giá trị góp vốn đầu tư của nhãn hiệu.

4. Hành vi xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu nổi tiếng

Sử dụng dấu hiệu trùng hoặc tương tự với nhãn hiệu nổi tiếng hoặc dấu hiệu dưới dạng dịch nghĩa, phiên âm từ nhãn hiệu nổi tiếng cho hàng hóa, dịch vụ bất kỳ, kể cả hàng hóa, dịch vụ không trùng, không tương tự và không liên quan tới hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ mang nhãn hiệu nổi tiếng, nếu việc sử dụng có khả năng gây nhầm lẫn về nguồn gốc hàng hóa hoặc gây ấn tượng sai lệch về mối quan hệ giữa người sử dụng dấu hiệu đó với chủ sở hữu nhãn hiệu nổi tiếng bị coi là hành vi xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu nổi tiếng.

Trên đây là nội dung bài viết Nhãn hiệu nổi tiếng là gì theo quy định pháp luật hiện hành, LawKey gửi tới bạn đọc, nếu có thắc mắc liên hệ LawKey.

Xem thêm: Áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời đảm bảo quyền sở hữu trí tuệ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *