Những điều cần biết về khám sức khỏe đình kỳ cho người lao động

Có bắt buộc phải tổ chức khám sức khỏe đình kỳ cho người lao động không? Lawkey xin gửi tới bạn đọc về những điều cần biết về khám sức khỏe đình kỳ cho người lao động.

Có bắt buộc phải tổ chức khám sức khỏe đình kỳ cho người lao động không?

Khoản 1 Điều 21 Luật an toàn vệ sinh lao động 2015 quy định như sau:

Điều 21. Khám sức khỏe và điều trị bệnh nghề nghiệp cho người lao động

1. Hằng năm, người sử dụng lao động phải tổ chức khám sức khỏe ít nhất một lần cho người lao động; đối với người lao động làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm, người lao động là người khuyết tật, người lao động chưa thành niên, người lao động cao tuổi được khám sức khỏe ít nhất 06 tháng một lần.

…”

Như vậy, tổ chức khám sức khỏe đình kỳ cho người lao động là hoạt động bắt buộc của doanh nghiệp. Theo đó, phải tốc chức ít nhất một lần hằng năm. Đối với người lao động làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm, người lao động là người khuyết tật, người lao động chưa thành niên, người lao động cao tuổi thì ít nhất 06 tháng một lần phải được khám sức khỏe.

Những điều cần biết khi khám sức khỏe định kỳ cho người lao động

Một số lưu ý khác liên quan đến tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người lao động mà doanh nghiệp cần chú ý là:

Lao động nữ phải được khám chuyên khoa phụ sản, người làm việc trong môi trường lao động tiếp xúc với các yếu tố có nguy cơ gây bệnh nghề nghiệp phải được khám phát hiện bệnh nghề nghiệp.

Trước khi bố trí làm việc và trước khi chuyển sang làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hơn hoặc sau khi bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đã phục hồi sức khỏe, tiếp tục trở lại làm việc thì phải khám sức khỏe cho người lao động.

Phải được tổ chức khám tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bảo đảm yêu cầu, điều kiện chuyên môn kỹ thuật.

Chi phí cho hoạt động khám sức khỏe, khám phát hiện bệnh nghề nghiệp, điều trị bệnh nghề nghiệp cho người lao động do người sử dụng lao động chi trả quy định và được hạch toán vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế theo Luật thuế thu nhập doanh nghiệp và hạch toán vào chi phí hoạt động thường xuyên đối với cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp không có hoạt động dịch vụ.

Trên đây là những điều cần biết về khám sức khỏe đình kỳ cho người lao động Lawkey tổng hợp gửi đến bạn đọc.

>>> Xem thêm: Công ty chậm trả lương có phải đền bù?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *