Những lưu ý về hóa đơn điện tử

Những lưu ý về hóa đơn điện tử

Theo quy định tại Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12/9/2018 thì dần dần tất cả các doanh nghiệp sẽ phải sử dụng hóa đơn điện tử thay thế cho hóa đơn giấy như trước đây. Lawkey xin gửi tới bài viết những lưu ý về hóa đơn điện tử để bạn đọc quan tâm theo dõi.

Thời hạn áp dụng

Bắt đầu áp dụng từ ngày 01/11/2018 và 24 tháng sau đó sẽ thay thế hoàn toàn hóa đơn giấy. Tức là, các hóa đơn giấy sẽ không còn giá trị lưu hành từ sau ngày 01/11/2020. Thay vào đó các doanh nghiệp sẽ sử dụng Chứng từ giấy – một bản in ra giấy của hóa đơn điện tử.

Cụ thể, Theo Khoản 3 Điều 10 Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12/9/2018 quy định như sau:

“Hóa đơn điện tử được chuyển đổi thành chứng từ giấy thì chứng từ giấy chỉ có giá trị lưu giữ để ghi sổ, theo dõi theo quy định của pháp luật về kế toán, pháp luật về giao dịch điện tử, không có hiệu lực để giao dịch, thanh toán, trừ trường hợp hóa đơn được khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế theo quy định tại Nghị định này.”

Các loại hóa đơn điện tử

Cũng giống như hóa đơn giấy thì hóa đơn điện tử cũng có đủ các loại gồm: Hóa đơn GTGT, Hóa đơn bán hàng và các loại Tem, Vé, Phiếu thu, Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển,… 

Đồng thời, có hai nhóm hóa đơn điện tử gồm nhóm có mã xác thực của cơ quan thuế và nhóm không có mã xác thực để dành cho từng đối tượng sử dụng khác nhau. Cụ thể:

  • Sử dụng loại không có mã xác thực của cơ quan thuế: Bao gồm doanh nghiệp thuộc các lĩnh vực: điện lực; xăng dầu; bưu chính viễn thông; vận tải hàng không, đường bộ, đường sắt, đường biển, đường thủy; nước sạch; tài chính tín dụng; bảo hiểm; y tế; kinh doanh thương mại điện tử; kinh doanh siêu thị; thương mại.
  • Sử dụng loại có mã xác thực của cơ quan thuế: Bao gồm hầu hết các doanh nghiệp không thuộc nhóm 1, kể cả doanh nghiệp thuộc nhóm 1 nhưng có rủi ro cao về thuế.

Một số lưu ý khác

Hóa đơn điện tử vẫn có những tiêu chí bắt buộc như hóa đơn giấy hiện hành, kể cả tên, ký hiệu, ký hiệu mẫu và số hóa đơn. Tuy nhiên chữ ký ở đây là chữ ký số hoặc chữ ký điện tử của bên phát hành.

Việc đăng ký sử dụng thực hiện online bằng cách kê khai thông tin (theo như Mẫu 01 đính kèm Nghị định số 119/2018/NĐ-CP) tại website của Tổng cục Thuế.

Trên đây là những giải đáp của Lawkey về vấn đề Những lưu ý về hóa đơn điện tử, nếu có nhu cầu sử dụng dịch vụ kế toán thuế vui lòng liên hệ LawKey.

>>> Xem thêm: Giới hạn mức chi được trừ trước khi tính thuế Thu nhập doanh nghiệp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *