Những người được hưởng di sản thừa kế không phụ thuộc vào di chúc

Những người được hưởng di sản thừa kế không phụ thuộc vào di chúc

Việc để lại di sản thừa kế theo di chúc theo nguyên tắc sẽ được hưởng phần di sản theo di chúc. Vậy những người được hưởng di sản thừa kế không phụ thuộc vào di chúc được quy định như thế nào?
Căn cứ vào Bộ luật dân sự 2015, công ty chúng tôi xin đưa ra tư vấn về vấn đề này như sau:

Người thừa kế không phụ thuộc vào nội dung di chúc là ai?

Pháp luật quy định người để lại di sản theo di chúc có quyền truất quyền hưởng di sản hoặc không cho người thuộc diện thừa kế theo pháp luật được hưởng di sản của mình. Nhưng để bảo vệ lợi ích của một số người trong diện thừa kế theo pháp luật, phù hợp với phong tục, tập quán, truyền thống tốt đẹp của nhân dân ta, pháp luật đã hạn chế quyền này của người để lại di sản bằng cách quy định những người thừa kế không phụ thuộc vào nội dung của di chúc gồm:

– Con chưa thành niên, cha, mẹ, vợ, chồng;

– Con thành niên mà không có khả năng lao động.

Theo quy định của điều 644 BLDS 2015, những người được quy định trên đây vẫn được hưởng phần di sản bằng hai phần ba suất của một người thừa kế theo pháp luật nếu di sản được chia theo pháp luật, trong trường hợp họ không được người lập di chúc cho hưởng di sản hoặc chỉ cho hưởng phần di sản ít hơn hai phần ba suất đó.

>> Xem thêm: Người hành hạ người để lại di sản có được hưởng di sản thừa kế không?

Những trường hợp người được hưởng di sản không phụ thuộc vào nội dung di chúc không được hưởng di sản

Khoản 2 điều 644 BLDS quy định những đối tượng trên đây không áp dụng với những người thuộc trường hợp từ chối nhận di sản hoặc thuộc vào các trường hợp không được nhận di sản.

Người từ chối nhận di sản

– Người thừa kế có quyền từ chối nhận di sản, trừ trường hợp việc từ chối nhằm trốn tránh việc thực hiện nghĩa vụ tài sản của mình đối với người khác.

– Việc từ chối nhận di sản phải được lập thành văn bản và gửi đến người quản lý di sản, những người thừa kế khác, người được giao nhiệm vụ phân chia di sản để biết.

– Việc từ chối nhận di sản phải được thể hiện trước thời điểm phân chia di sản.

Người không được hưởng di sản thừa kế

Những người sau đây không được quyền hưởng di sản:

– Người bị kết án về hành vi cố ý xâm phạm tính mạng, sức khỏe hoặc về hành vi ngược đãi nghiêm trọng, hành hạ người để lại di sản, xâm phạm nghiêm trọng danh dự, nhân phẩm của người đó;

– Người vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ nuôi dưỡng người để lại di sản;

– Người bị kết án về hành vi cố ý xâm phạm tính mạng người thừa kế khác nhằm hưởng một phần hoặc toàn bộ phần di sản mà người thừa kế đó có quyền hưởng;

– Người có hành vi lừa dối, cưỡng ép hoặc ngăn cản người để lại di sản trong việc lập di chúc; giả mạo di chúc, sửa chữa di chúc, hủy di chúc, che giấu di chúc nhằm hưởng một phần hoặc toàn bộ di sản trái với ý chí của người để lại di sản.

>> Xem thêm: Một số lưu ý về chia di sản thừa kế theo pháp luật

Trên đây là tư vấn của công ty chúng tôi về vấn đề những người được hưởng di sản thừa kế không phụ thuộc vào di chúc xin được gửi tới bạn đọc.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *