Những sai sót khi kê khai thuế giá trị gia tăng đầu ra

Đâu là những sai sót khi kê khai thuế giá trị gia tăng đầu ra mà các doanh nghiệp thường gặp phải? - Lawkey sẽ trả lời câu hỏi này.

Kê khai thuế giá trị gia tăng đầu ra là một công việc quan trọng của các doanh nghiệp. Đâu là những sai sót khi kê khai thuế giá trị gia tăng đầu ra mà các doanh nghiệp thường gặp phải.

Trong bài viết dưới đây Công ty kế toán Lawkey sẽ giải đáp thắc mắc này:

1. Các sai sót liên quan đến việc xuất hóa đơn

Có các lỗi thường gặp liên qan đến việc xuất hóa đơn bao gồm:

– Thứ nhất, không xuất hóa đơn ghi nhận doanh thu thanh toán theo tiến độ đối với các công trình xây dựng cơ bản, kinh doanh bất động sản, cơ sở hạ tầng.

– Thứ hai, không xuất hóa đơn theo khối lượng công việc xây dựng, lắp đặt đã hoàn thành, nghiệm thu, bàn giao.

Cụ thể về thời điểm xuất hóa đơn như sau:

Thời điểm xuất hóa đơn đối với bán hàng hóa là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hàng hóa cho người mua, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.

Thời điểm xuất hóa đơn đối với cung ứng dịch vụ: là ngày hoàn thành việc cung ứng dịch vụ. Không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền. Nếu thu tiền trước hoặc trong khi cung ứng dịch vụ thì ngày lập hóa đơn là ngày thu tiền.

Thời điểm xuất hóa đơn đối với hoạt động cung cấp điện sinh hoạt, nước sinh hoạt, dịch vụ viễn thông, dịch vụ truyền hình: Chậm nhất không quá bảy ngày kế tiếp kể từ ngày ghi chỉ số điện, nước tiêu thụ trên đồng hồ hoặc ngày kết thúc kỳ quy ước đối với việc cung cấp dịch vụ viễn thông, truyền hình.

Thời điểm xuất hóa đơn đối với xây dựng, lắp đặt: Là thời điểm nghiệm thu, bàn giao công trình, hạng mục công trình, khối lượng xây dựng, lắp đặt hoàn thành. Không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.

Lưu ý:

Nếu bàn giao công trình nhiều lân hoặc bàn giao từng hạng mục, công đoạn dịch vụ. Thì mỗi lần bàn giao đều phải lập hóa đơn cho khối lượng, giá trị hàng hóa, dịch vụ được giao tương ứng.

Đối với tổ chức kinh doanh bất động sản, xây dựng cơ sở hạ tầng, xây dựng nhà để bán, chuyển nhượng có thực hiện thu tiền theo tiến độ thực hiện dự án hoặc tiến độ thu tiền ghi trong hợp đồng. Thì ngày lập hóa đơn là ngày thu tiền.

Thời điểm xuất hóa đơn đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu: Người xuất khẩu tự xác định phù hợp với thỏa thuận giữa người xuất khẩu và người nhập khẩu. Ngày xác định doanh thu xuất khẩu để tính thuế là ngày xác nhận hoàn tất thủ tục hải quan trên tờ khai hải quan.

Thời điểm xuất hóa đơn đối với bán xăng dầu, cung cấp dịch vụ ngân hàng, chứng khoán: ngày lập hóa đơn thực hiện định kỳ theo hợp đồng giữa hai bên (kèm bảng kê hoặc chứng từ khác có xác nhận của hai bên) nhưng chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng phát sinh hoạt động mua bán hàng.

Đối với việc bán dầu thô, khí thiên nhiên, dầu khí chế biến và một số trường hợp đặc thù thực hiện theo hướng dẫn riêng của Bộ Tài chính.

Thứ ba, lỗi lập hóa đơn không đúng quy định:

– Không lập hóa đơn cuối ngày hoặc có lập nhưng ghi giá trị thanh toán thấp hơn giá thực thế thu tiền đối với trường hợp người mua không lấy hóa đơn.

– Kinh doanh hàng hóa, dịch vụ để ngoài sổ sách. Tức là không nhập hóa đơn chứng từ mua vào để không phải xuất hóa đơn đầu ra.

– Xác định sai thời điểm ghi nhận doanh thu tính thuế giá trị gia tăng.

2. Không kê khai hoặc xác định sai số thuế giá trị gia tăng

Các trường hợp về không kê khai, kê khai sót hoặc xác định số thuế giá trị gia tăng bao gồm:

– Không kê khai doanh thu từ nhượng bán tài sản.

– Không kê khai tính thuế đối với tài sản cố định thanh lý, bán phế liệu. phế phẩm.

– Không kê khai tính thuế giá trị gia tăng đầu ra hàng cho, biếu tặng, trao đổi.

– Kê khai không đầy đủ hoặc kê khai doanh thu thấp hơn trên hóa đơn.

– Kê khai sót hóa đơn đã lập.

– Xác định sai giá trị tính thuế giá trị gia tăng trong trường hợp xuất hóa đơn nhưng xác định không đúng giá đất được giảm trừ trong doanh thu tính thuế GTGT đối với hoạt động kinh doanh bất động sản, xây dựng cơ sở hạ tầng, nhà để bán, chuyển nhượng,…

3. Khấu trừ khoản thuế giá trị gia tăng không đủ điều kiện

Vì nhầm lẫn mà thường xảy ra trường hợp kê khai nhầm các khoản thuế giá trị gia tăng không đủ điều kiện khấu trừ:

– Đối với các khoản giảm trừ không đảm bảo thủ tục pháp lý theo đúng quy định. 

– Đối với hóa đơn có giá trị thanh toán từ 20 triệu đồng trở lên thanh toán không qua ngân hàng.

– Hàng hóa, dịch vụ không đảm bảo thủ tục xuất khẩu nhưng vẫn kê khai thuế giá trị gia tăng 0%.

– Xác định và khai sai thuế suất hàng hóa dịch vụ thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng.

Trên đây đã liệt kê ra những những lỗi, sai sót khi kê khai thuế giá trị gia tăng đầu ra thường gặp. Thực tê, chủ các doanh nghiệp không thể nào kiểm soát hết các lỗi này, cho nên giải pháp tối ưu là nên thuê một đơn vị dịch vụ kế toán thuế để thực các công việc này.

>>> Xem thêm: Nguyên tắc khi xử lý vi phạm hành chính về lĩnh vực thuế

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *