Những trường hợp thừa kế theo pháp luật

Những trường hợp thừa kế theo pháp luật

Pháp luật hiện nay quy định có hai hình thức thừa kế là thừa kế theo pháp luật và thừa kế theo di chúc. Vậy theo quy định hiện hành, những trường hợp thừa kế theo pháp luật là gì?
Căn cứ vào Bộ luật dân sự 2015, công ty chúng tôi xin đưa ra tư vấn về vấn đề này như sau:

Thừa kế theo pháp luật là gì?

Thừa kế theo pháp luật là việc dịch chuyển tài sản của người chết cho những người còn sống theo hàng thừa kế, điều kiện và trình tự thừa kế do pháp luật quy định. Người thừa kế theo pháp luật là những người có quan hệ huyết thống, hôn nhân hoặc nuôi dưỡng với người để lại di sản thừa kế. Điều này khác với thừa kế theo di chúc là người được nhận di sản thừa kế theo di chúc không phụ thuộc vào quan hệ của họ đối với người để lại di sản thừa kế (trừ những trường hợp được hưởng di sản thừa kế không phụ thuộc vào di chúc).

Những người được hưởng di sản thừa kế không phụ thuộc vào năng lực hành vi. Mọi người bình đẳng trong việc hưởng di sản thừa kế của người chết, thực hiện nghĩa vụ mà người chết chưa thực hiện trong phạm vi di sản được nhận.

>> Xem thêm: Người thừa kế theo di chúc là ai?

Những trường hợp thừa kế theo pháp luật

Theo quy định của điều 650 BLDS 2015, thừa kế theo pháp luật được áp dụng trong các trường hợp sau:

– Không có di chúc

– Di chúc không hợp pháp;

– Những người thừa kế theo di chúc chết trước hoặc chết cùng thời điểm với người lập di chúc; cơ quan, tổ chức được hưởng thừa kế theo di chúc không còn tồn tại vào thời điểm mở thừa kế;

– Những người được chỉ định làm người thừa kế theo di chúc mà không có quyền hưởng di sản hoặc từ chối nhận di sản.

Những trường hợp thừa kế theo pháp luật đối với phần di sản nhất định

Thừa kế theo pháp luật cũng được áp dụng đối với các phần di sản sau đây:

– Phần di sản không được định đoạt trong di chúc;

– Phần di sản có liên quan đến phần của di chúc không có hiệu lực pháp luật;

– Phần di sản có liên quan đến người được thừa kế theo di chúc nhưng họ không có quyền hưởng di sản, từ chối nhận di sản, chết trước hoặc chết cùng thời điểm với người lập di chúc; liên quan đến cơ quan, tổ chức được hưởng di sản theo di chúc, nhưng không còn tồn tại vào thời điểm mở thừa kế.

>> Xem thêm: Một số lưu ý về chia thừa kế theo pháp luật

Trên đây là tư vấn của công ty chúng tôi về những trường hợp thừa kế theo pháp luật xin được gửi tới bạn đọc.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *