Phân loại giao dịch dân sự

Phân loại giao dịch dân sự theo quy định của pháp luật

Giao dịch dân sự trong thực tế khi được thực hiện bao gồm những gì? Pháp luật hiện nay quy định như thế nào về vấn đề phân loại giao dịch dân sự?
Căn cứ vào Bộ luật dân sự 2015, công ty chúng tôi xin đưa ra tư vấn về vấn đề này như sau:

Khái niệm giao dịch dân sự

Giao dịch dân sự là hợp đồng hoặc hành vi pháp lý đơn phương làm phát sinh, thay đổi hoặc chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự. Giao dịch dân sự được xác lập nhằm đạt được những mục đích nhất định, cho nên giao dịch dân sự mang tính ý chí của chủ thể tham gia giao dịch, với những mục đích và động cơ nhất định, là một trong những căn cứ phổ biến, thông dụng nhất trong các căn cứ làm phát sinh, thay đổi, chấm dứt quyền và nghĩa vụ dân sự.

>> Xem thêm: Giao dịch dân sự có bị vô hiệu do vi phạm hình thức?

Phân loại giao dịch dân sự

Giao dịch dân sự được phân loại thành các loại chính như sau:

Hợp đồng dân sự

Hợp đồng dân sự là giao dịch trong đó thể hiện ý chí của hai hay nhiều bên nhằm làm phát sinh, thay đổi, chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự

Hợp đồng dân sự là loại giao dịch dân sự phổ biến nhất trong đời sống hàng ngày. Thông thường hợp đồng có hai bên tham gia trong đó thể hiện sự thống nhất ý chí của các chủ thể trong một quan hệ cụ thể. Mỗi bên trong hợp đồng có thể có một hoặc nhiều chủ thể tham gia. Trong hợp đồng, ý chí của một bên đòi hỏi sự đáp lại của bên kia, tạo thành sự thống nhất ý chí của các bên, từ đó mới hình thành được hợp đồng. Do vậy, hợp đồng dân sự là sự thỏa thuận nhằm thống nhất ý chí chung của hai hay nhiều bên về việc xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự.

>> Xem thêm: Điều kiện có hiệu lực của giao dịch dân sự

Hành vi pháp lý đơn phương

Hành vi pháp lý đơn phương là giao dịch trong đó thể hiện ý chí của một bên nhằm làm phát sinh, thay đổi, chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự.

Thông thường, hành vi pháp lý đơn phương được xác lập theo ý chí của một bên chủ thể duy nhất (lập di chúc, từ chối hưởng di sản thừa kế). Có thể có nhiều chủ thể cùng tham gia vào một bên của giao dịch (hai cá nhân, tổ chức cùng tuyên bố hứa thưởng,…) Trong nhiều trường hợp, hành vi pháp lý đơn phương chỉ phát sinh hậu quả pháp lý khi có những người khác đáp ứng được những điều kiện nhất định do người xác lập giao dịch đưa ra và những người này phải đáp ứng được các điều kiện đó mới làm phát sinh nghĩa vụ của người xác lập giao dịch (hứa thưởng, thi có giải,…). Hành vi pháp lý đơn phương là một giao dịch cho nên nội dung và hình thức phải phù hợp với các điều kiện có hiệu lực của giao dịch dân sự.

Giao dịch dân sự có điều kiện

Giao dịch có điều kiện là giao dịch mà hiệu lực của nó phát sinh hoặc hủy bỏ phụ thuộc vào những sự kiện nhất định. Khi những sự kiện đó xảy ra thì giao dịch phát sinh hoặc hủy bỏ. Sự kiện được coi là giao dịch do chính người xác lập giao dịch định ra, phải là sự kiện thuộc về tương lai và sự kiện đó xảy ra hay không thì không phụ thuộc vào ý chí chủ quan của những chủ thể trong giao dịch. 

Giao dịch có thể xác lập với điều kiện phát sinh hoặc điều kiện hủy bỏ. Giao dịch có điều kiện phát sinh là giao dịch đã được xác lập nhưng chỉ phát sinh hiệu lực khi có sự kiện được coi là điều kiện xảy ra. Giao dịch có điều kiện hủy bỏ là giao dịch được xác lập và phát sinh hiệu lực nhưng khi có sự kiện là điều kiện xảy ra thì giao dịch bị hủy bỏ.

>> Xem thêm: Hậu quả pháp lý của giao dịch dân sự vô hiệu

Trên đây là tư vấn của công ty chúng tôi về phân loại giao dịch dân sự xin được gửi tới bạn đọc.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *