Rút vốn khỏi công ty cổ phần làm như thế nào?

Rút vân khỏi công ty cổ phần như thế nào?

Cổ đông sáng lập muốn Rút vốn khỏi công ty cổ phần làm như thế nào? Hãy cùng tìm hiểu các quy định của Luật doanh nghiệp 2014 về trương hợp này nhé.

Tóm tắt câu hỏi:

Xin chào tư vấn luật Lawkey! Tôi là cổ đông sáng lập của một công ty cổ phần vào thành lập vào năm 2018. Nay tôi muốn rút vốn thì cần phải làm như thế nào? Mong nhận được tư vấn từ Lawkey!

Tư vấn doanh nghiệp Lawkey xin trả lời như sau:

Do bạn không trình bày lý do cụ thể về việc muốn rút vốn nên chúng tôi xin đưa ra các giải pháp sau đây:

Thứ nhất, yêu cầu công ty mua lại cổ phần của mình:

Trong trường hợp cổ đông phản đối nghị quyết về việc tổ chức lại công ty hoặc thay đổi quyền, nghĩa vụ của cổ đông quy định tại Điều lệ công ty, cổ đông có quyền yêu cầu công ty mua lại cổ phần của mình.

Yêu cầu này phải được lập thành văn bản với các nội dung sau: tên, địa chỉ của cổ đông, số lượng cổ phần từng loại, giá dự định bán, lý do yêu cầu công ty mua lại.

Trong vòng 10 ngày kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết thì cổ đông yêu cầu công ty mua lại cổ phần của mình phải gửi yêu cầu đến công ty.

Trong vòng 90 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu trên, công ty phải mua lại cổ phần của cổ đông có yêu cầu với giá thị trường hoặc giá được tính theo nguyên tắc được quy định trong điều lệ công ty. Trường hợp không thỏa thuận được về giá thì các bên có thể yêu cầu một tổ chức thẩm định giá chuyên nghiệp định giá. Công ty giới thiệu ít nhất 03 tổ chức thẩm định giá chuyên nghiệp để cổ đông lựa chọn và lựa chọn đó là quyết định cuối cùng.

Thứ hai, Chuyển nhượng cổ phần cho người khác:

Khoản 3 Điều 119 Luật doanh nghiệp 2014 có quy định như sau:

“3. Trong thời hạn 03 năm, kể từ ngày công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, cổ đông sáng lập có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho cổ đông sáng lập khác và chỉ được chuyển nhượng cổ phần phổ thông của mình cho người không phải là cổ đông sáng lập nếu được sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông. Trường hợp này, cổ đông dự định chuyển nhượng cổ phần không có quyền biểu quyết về việc chuyển nhượng các cổ phần đó.”

Công ty bạn được thành lập từ năm 2018 do vậy bạn có thể chuyển nhượng cổ phần của mình cho cổ đông sáng lập khác hoặc ho người không phải là cổ đông sáng lập nếu được sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông. 

Trên đây là tư vấn của Lawkey về câu hỏi Rút vốn khỏi công ty cổ phần làm như thế nào? Nếu có nhu cầu thành lập công ty vui lòng liên hệ LawKey.

Xem thêm: Chào bán cổ phần trong công ty cổ phần

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *