Thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai

Tư vấn Lawkey gửi đến bạn đọc bài viết thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai theo quy định của Luật Đất đai 2013 cùng các quy định pháp luật có liên quan.

Luật Đất đai 2013 quy định khi các bên tranh chấp hòa giải không thành tại UBND cấp xã mà muốn tiếp tục giải quyết thì tùy thuộc vào chủ thể và các điều kiện về giấy chứng nhận, giấy tờ về quyền sử dụng đất mà cơ quan có thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai là khác nhau. Cụ thể:

Trường hợp thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND cấp huyện

Tranh chấp giữa hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư. Mà Hộ gia đình, cá nhân tranh chấp không có:

– Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc

– Không có một trong các loại giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật Đất đai 2013.

Trường hợp thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND cấp tỉnh

Trường hợp Chủ tịch UBND cấp huyện giải quyết nhưng các bên không đồng ý mà còn đơn khiếu nại.

Nếu Tranh chấp mà một bên tranh chấp là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Trường hợp thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường 

Trường hợp Chủ tịch UBND cấp huyện giải quyết nhưng các bên không đồng ý thì có quyền khiếu nại đến Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Trường hợp thuộc thẩm quyền của Tòa án nhân dân 

Trường hợp 1: Các bên tranh chấp mà không có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc Có một trong các loại giấy tờ quy định tại Điều 100 Luật Đất đai 2013 thì có thể khởi kiện tại Tòa án nhân dân có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về tố tụng dân sự

Trường hợp 2: Các bên tranh chấp mà có:

+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc Có một trong các loại giấy tờ quy định tại Điều 100 Luật đât đai 2013;

+ Hoặc là tranh chấp về tài sản gắn liền với đất.

Trường hợp 3: Các bên không đồng ý với quyết định giải quyết của chủ tịch UBND cấp huyện hoặc cấp tỉnh mà có đơn khởi kiện theo thủ tục tố tụng hành chính.

Trên đây là tư vấn của Lawkey về Thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai theo quy định hiện hành.

>>> Xem thêm: Những lưu ý về đăng ký biến động đất đai

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *