Thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân theo quy định pháp luật

Thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân

Chủ doanh nghiệp tư nhân là ai? Trình tự, thủ tục thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân trong trường hợp bán, tặng cho doanh nghiệp, chủ doanh nghiệp chết, mất tích được thực hiện như thế nào? Sau đây LawKey sẽ giải đáp.

1. Quy định về chủ doanh nghiệp tư nhân 

Theo Điều 183 Luật doanh nghiệp 2014, Doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp. Do đó, Chủ Doanh nghiệp tư nhân có toàn quyền quyết định đối với tất cả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, việc sử dụng lợi nhuận sau khi đã nộp thuế và thực hiện các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật. Chủ doanh nghiệp tư nhân là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Trường hợp chủ doanh nghiệp tư nhân bán, tặng cho doanh nghiệp hoặc chủ doanh nghiệp tư nhân chết, mất tích thì người mưa, người được tặng cho, người được thừa kế phải đăng ký thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân.

2. Hồ sơ đăng ký thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân

Theo Điều 47 Nghị định 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp, hồ sơ đăng ký thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân trong trường hợp chủ doanh nghiệp tư nhân bán, tặng cho doanh nghiệp hoặc chủ doanh nghiệp tư nhân chết, mất tích bao gồm:

– Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp có chữ ký của người bán, người tặng cho và người mua, người được tặng cho doanh nghiệp tư nhân đối với trường hợp bán, tặng cho doanh nghiệp tư nhân; chữ ký của người được thừa kế đối với trường hợp chủ doanh nghiệp tư nhân chết, mất tích;

– Bản sao hợp lệ một trong những giấy tờ chứng thực cá nhân của người mua, người được tặng cho doanh nghiệp tư nhân, người thừa kế như sau:

+ Đối với công dân Việt Nam: Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu Việt Nam còn hiệu lực.

Đối với người nước ngoài: Hộ chiếu nước ngoài hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu nước ngoài còn hiệu lực.

– Hợp đồng mua bán, hợp đồng tặng cho doanh nghiệp hoặc các giấy tờ chứng minh hoàn tất việc chuyển nhượng đối với trường hợp bán, tặng cho doanh nghiệp tư nhân; Bản sao hợp lệ văn bản xác nhận quyền thừa kế hợp pháp của người được thừa kế.

3. Trình tự thực hiện

– Người mua, người được tặng cho, người được thừa kế phải gửi hồ sơ đăng ký thay đổi chủ DNTN với Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đã đăng ký. 

– Khi nhận hồ sơ đăng ký thay đổi của doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp.

– Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Trên đây là nội dung bài viết Thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân theo quy định pháp luật, LawKey gửi đến bạn đọc, nếu có nhu cầu thành lập doanh nghiệp vui lòng liên hệ LawKey.

Xem thêm: Thay đổi vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp tư nhân theo quy định

Thủ tục bán doanh nghiệp tư nhân

Trình tự thủ tục cho thuê doanh nghiệp tư nhân theo pháp luật hiện hành

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *