Thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH 1 thành viên do thừa kế

Thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH 1 thành viên do thừa kế

Việc thay đổi chủ sở hữu công ty TNNHH 1 thành viên do thừa kế có thủ tục tuy không quá phức tạp nhưng nhiều doanh nghiệp không nắm rõ. Do vậy, Lawkey xin được gửi tới bài viết sau về trình tự, thủ tục thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH 1 thành viên do thừa kế theo quy định của pháp luật.

1. Thành phần hồ sơ thực hiện thủ tục

Trường hợp công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thay đổi chủ sở hữu do thừa kế thì công ty đăng ký thay đổi chủ sở hữu công ty:

+ Thông báo thay đổi chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên;

+ Bản sao hợp lệ Điều lệ sửa đổi, bổ sung của công ty;

+ Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 10 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP của chủ sở hữu mới;

+ Bản sao hợp lệ văn bản xác nhận quyền thừa kế hợp pháp của người được thừa kế.

+ Trường hợp có nhiều hơn một cá nhân hoặc nhiều hơn một tổ chức được thừa kế phần vốn của chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, công ty đăng ký chuyển đổi sang loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên:

+ Giấy đề nghị đăng ký công ty TNHH hai thành viên trở lên

+ Điều lệ sửa đổi, bổ sung của công ty chuyển đổi;

+ Danh sách thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên

+ Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 10 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP của các thành viên đối với trường hợp thành viên là cá nhân; bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác đối với trường hợp thành viên là tổ chức;

+ Bản sao hợp lệ văn bản xác nhận quyền thừa kế hợp pháp của các tổ chức, cá nhân được thừa kế.

>>> Xem thêm về:  Hồ sơ thành lập công ty TNHH một thành viên

2. Trình tự thực hiện thủ tục

Trường hợp công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thay đổi chủ sở hữu do thừa kế thì công ty đăng ký thay đổi chủ sở hữu công ty, công ty gửi Hồ sơ đăng ký thay đổi đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi công ty đã đăng ký. Hồ sơ bao gồm:

Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp do chủ sở hữu mới hoặc người đại diện theo pháp luật của chủ sở hữu mới ký; và các văn bản tương ứng được nêu tại mục Thành phần hồ sơ.

+ Trường hợp có nhiều hơn một cá nhân hoặc nhiều hơn một tổ chức được thừa kế phần vốn của chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, công ty đăng ký chuyển đổi sang loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty gửi Hồ sơ đăng ký thay đổi đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi công ty đã đăng ký. Hồ sơ bao gồm:

+ Công ty đăng ký chuyển đổi sang loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

+ Hồ sơ đăng ký chuyển đổi bao gồm các văn bản tương ứng được nêu tại mục Thành phần hồ sơ.

3. Cách thức thực hiện thủ tục

+ Doanh nghiệp nộp hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận ĐKDN trực tiếp tại Phòng ĐKKD nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính hoặc Người đại diện theo pháp luật nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử theo quy trình trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

+ Khi nhận Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp.

Bài viết trên đây đã cung cấp cũng thông tin cơ bản về trình tự, thủ tục thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH 1 thành viên do thừa kế.

>>> Xem thêm: Thủ tục bán doanh nghiệp tư nhân

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *