Thời hạn nộp tiền tạm ứng lệ phí Tòa án

Có những loại lệ phí tòa án nào hiện nay? Và Thời hn nộp tiền tạm ứng lệ phí Tòa án được quy định như thế nào?

Hãy cùng tư vấn luật Lawkey tìm hiểu qua bài viết dưới đây:

Các loại lệ phí Tòa án hiện nay:

Theo Điều 4 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 có những lệ phí Tòa án như sau:

 • Lệ phí giải quyết yêu cầu về dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án
 • Lệ phí công nhận và cho thi hành tại Việt Nam hoặc không công nhận bản án, quyết định của Tòa án nước ngoài, cơ quan khác có thẩm quyền của nước ngoài hoặc không công nhận bản án, quyết định của Tòa án nước ngoài, cơ quan khác có thẩm quyền của nước ngoài không có yêu cu thi hành tại Việt Nam hoặc công nhận và cho thi hành tại Việt Nam phán quyết của Trọng tài nước ngoài.
 • Lệ phí giải quyết yêu cầu liên quan đến việc Trọng tài thương mại Vit Nam giải quyết tranh chấp theo quy định của pháp luật về Trọng tài thương mại.
 • Lệ phí nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản.
 • Lệ phí xét tính hợp pháp của cuộc đình công.
 • Lệ phí bắt giữ tàu biển, tàu bay.
 • Lệ phí thực hiện ủy thác tư pháp của Tòa án nước ngoài tại Việt Nam.
 • Lệ phí ủy thác tư pháp ra nước ngoài.
 • Lệ phí cấp bản sao giấy tờ, sao chụp tài liệu tại Tòa án, bao gm:
 • Lệ phí sao chụp tài liệu, chứng cứ trong hồ sơ vụ việc do Tòa án thực hiện;
 • Lệ phí cấp bản sao bản án, quyết định của Tòa án;
 • Lệ phí cấp bản sao quyết định xóa án tích;
 • Lệ phí cấp bản sao các giấy tờ khác của Tòa án.

Thời hạn nộp tiền tạm ứng lệ phí Tòa án

Thời hạn để cá nhân, tổ chức có nghĩa vụ thực hiện việc nộp tiền tạm ứng được quy định như sau:

Đối với việc nộp tiền tạm ứng lệ phí giải quyết vụ việc dân sự:

Người phải nộp tiền tạm ứng lệ phí có nghĩa vụ nộp tiền tạm ứng lệ phí sơ thẩm, phúc thẩm và nộp cho Tòa án biên lai nộp tiền tạm ứng lệ phí Tòa án trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được thông báo của Tòa án về việc nộp tiền tạm ứng lệ phí, trừ trường hợp có lý do chính đáng

Đối với việc nộp tiền tạm ứng lệ phí Tòa án khác:

Người kháng cáo quyết định của Tòa án quy định tại khoản 5 Điều 38, khoản 4 Điều 39 của Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 này phải nộp tiền tạm ứng lệ phí kháng cáo trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được thông báo của Tòa án.

Như vậy Lawkey vừa đưa ra bài viết về thời hạn để các cá nhân, tổ chức có nghĩa vụ nộp lệ phí Tòa án thực hiện đúng quy định của pháp luật.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *