Thủ tục Cấp chứng chỉ hành nghề môi giới chứng khoán

Tư vấn luật Lawkey xin gửi tới bạn đọc bài viết hướng dẫn thủ tục Cấp chứng chỉ hành nghề môi giới chứng khoán theo các quy định của pháp luật Việt Nam.

Thủ tục Cấp chứng chỉ hành nghề môi giới chứng khoán được thực hiện qua các bước sau đây:

Bước 1: Chuẩn bị và nộp hồ sơ:

Người đề nghị nộp hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề chứng khoán đến UBCKNN.

Trong đó, bộ hồ sơ bao gồm các tài liệu sau:

  • Giấy đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề chứng khoán;
  • Bản thông tin cá nhân của người đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề chứng khoán được xác nhận bởi tổ chức sử dụng người hành nghề chứng khoán hoặc được chứng thực chữ ký bởi tổ chức có thẩm quyền trong vòng sáu (06) tháng tính đến ngày UBCKNN nhận được hồ sơ;
  • Phiếu lý lịch tư pháp được cơ quan có thẩm quyền cấp trong thời hạn sáu (06) tháng tính đến ngày UBCKNN nhận được hồ sơ, kèm theo bản sao giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu còn giá trị sử dụng;
  • Bản sao bằng tốt nghiệp đại học hoặc bằng thạc sỹ, tiến sỹ;
  • Bản sao chứng chỉ hành nghề chứng khoán hợp pháp ở nước ngoài hoặc tài liệu tương đương chứng minh cá nhân đó đang được phép hành nghề chứng khoán hợp pháp ở nước ngoài (nếu có);
  • Bản sao các chứng chỉ chuyên môn về chứng khoán

Bước 2: Tiếp nhận và thẩm định hồ sơ:

UBCKNN (Bộ phận một cửa) tiếp nhận và kiểm tra danh mục hồ sơ. Trường hợp danh mục chưa đầy đủ UBCKNN hướng dẫn bổ sung hồ sơ theo quy định.

UBCKNN thẩm định tính đầy đủ, hợp lệ của nội dung hồ sơ. Trường hợp nội dung chưa đầy đủ hoặc chưa rõ ràng, UBCKNN yêu cầu người đề nghị bổ sung hoặc giải trình.

Lưu ý: Người đề nghị không hoàn thiện hồ sơ đề nghị cấp lại chứng chỉ hành nghề chứng khoán trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày nhận được thông báo sửa đổi, bổ sung của UBCKNN thì hồ sơ đề nghị cấp lại chứng chỉ hành nghề chứng khoán đã gửi UBCKNN trước đó không còn giá trị;

Bước 3: Ra quyết định cấp chứng chỉ:

UBCKNN ra quyết định cấp chứng chỉ hành nghề chứng khoán và thông báo nộp lệ phí cho người đề nghị. Trường hợp từ chối, UBCKNN phải trả lời bằng văn bản, trong đó nêu rõ lý do từ chối

Bước 4: Nộp lệ phí và nhận chứng chỉ:

Sau khi nhận được thông báo nộp lệ phí, người đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề chứng khoán nộp lệ phí và nhận chứng chỉ.

Lưu ý: Người được cấp lại chứng chỉ hành nghề chứng khoán không làm thủ tục nhận chứng chỉ trong vòng ba (03) năm kể từ ngày UBCKNN thông báo nộp lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề chứng khoán, UBCKNN ra quyết định hủy bỏ chứng chỉ hành nghề chứng khoán đã cấp lại.

Trên đây là bài viết của tư vấn luật Lawkey về Thủ tục Cấp chứng chỉ hành nghề môi giới chứng khoán theo quy định tại Luật Chứng khoán 2006.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *