Cách xử lý hóa đơn điện tử lập sai cho doanh nghiệp

Xử lý hóa đơn điện tử lập sai cho doanh nghiệp

Hóa đơn điện tử đang ngày càng phổ biến khi được sử dụng trong doanh nghiệp ở nước ta, với các quy định của pháp luật thì doanh nghiệp phải dần dần sử dụng hóa đơn điện tử thay cho hóa đơn bằng giấy. Nhưng khi lập được hóa đơn điện tử thì cũng có khá nhiều doanh nghiệp xảy ra sai sót.  Để hướng dẫn cách xử lý hóa đơn điện tử đã lập nhưng bị sai sót, dựa theo quy định mới nhất của pháp luật, công ty dịch vụ tư vấn doanh nghiệp Lawkey xin cung cấp những trường hợp xử lý như sau:

Xử lý hóa đơn điện tử có sai sót sau khi cấp mã của cơ quan thuế

Hóa đơn điện tử có sai sót sau khi cấp mã của của cơ quan thuế được thực hiện trong các trường hợp sau:

Trường hợp hóa đơn điện tử chưa gửi cho người mua có phát hiện sai sót 

– Người bán thực hiện thông báo về việc hủy hóa đơn điện tử có mã đã lập có sai sót với cơ quan thuế (theo Mẫu số 04 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 119/2018/NĐ-CP).

– Và lập hóa đơn hóa đơn điện tử mới, ký số, ký điện tử gửi cơ quan thuế để cấp mã hóa đơn mới thay thế hóa đơn đã lập để gửi cho người mua.

Trường hợp hóa đơn điện tử đã gửi cho người mua có phát hiện sai sót 

– Người bán và người mua phải lập văn bản thỏa thuận ghi rõ sai sót hoặc thông báo về việc hóa đơn có sai sót (nếu sai sót thuộc trách nhiệm của người bán).

– Đồng thời, người bán thực hiện thông báo về việc hủy hóa đơn điện tử có mã đã lập có sai sót với cơ quan thuế (theo Mẫu số 04 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 119/2018/NĐ-CP).

– Và lập hóa đơn hóa đơn điện tử mới, ký số, ký điện tử gửi cơ quan thuế để cấp mã hóa đơn mới thay thế hóa đơn đã lập để gửi cho người mua.

Trường hợp cơ quan thuế phát hiện sai sót hóa đơn đã được cấp mã

– Cơ quan thuế sẽ thông báo cho người bán để người bán kiểm tra sai sót (theo Mẫu số 05 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 119/2018/NĐ-CP).

– Trong thời gian 02 ngày kể từ ngày nhận được thông báo của cơ quan thuế, người bán thực hiện thông báo với cơ quan thuế về việc hủy hóa đơn điện tử có mã đã lập có sai sót (theo Mẫu số 04 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 119/2018/NĐ-CP) và lập hóa đơn điện tử mới, ký số, ký điện tử gửi cơ quan thuế để cấp mã hóa đơn điện tử mới thay thế hóa đơn điện tử đã lập để gửi cho người mua.

Xử lý hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế đã lập

Trường hợp doanh nghiệp đã lập hóa đơn điện tử và gửi cho người mua có sai sót (do người bán hoặc người mua phát hiện) thì:

– Người bán và người mua phải lập văn bản thỏa thuận ghi rõ sai sót.

– Đồng thời, người bán thực hiện thông báo về việc hủy hóa đơn điện tử có mã đã lập có sai sót với cơ quan thuế (theo Mẫu số 04 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 119/2018/NĐ-CP).

– Và lập hóa đơn điện tử mới thay thế hóa đơn đã lập có sai sót gửi cho người mua, cơ quan thuế.

Trường hợp sau khi nhận dữ liệu hóa đơn, cơ quan thuế phát hiện hóa đơn điện tử đã lập có sai sót thì:

– Cơ quan thuế thông báo cho người bán để người bán kiểm tra sai sót (theo Mẫu số 05 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 119/2018/NĐ-CP).

– Trong thời hạn 02 ngày kể từ ngày nhận được thông báo của cơ quan thuế, người bán thực hiện thông báo này về việc hủy hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế với cơ quan thuế (theo Mẫu số 04 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 119/2018/NĐ-CP) và lập hóa đơn điện tử mới thay thế hóa đơn đã lập để gửi cho người mua, cơ quan thuế.

Trên đây là cách xử lý hóa đơn điện tử lập sai cho doanh nghiệp. Nếu có thắc mắc hoặc nhu cầu sử dụng dịch vụ kế toán thuế vui lòng liên hệ LawKey.

>>> Xem thêm: Điều kiện và thủ tục để được hoàn thuế thu nhập cá nhân

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *