Hướng dẫn kê khai, nộp thuế xuất nhập khẩu mới nhất

Tháng Hai 26, 2019
Hướng dẫn kê khai, nộp thuế xuất nhập khẩu mới nhất

Thuế nhập khẩu là một loại thuế mà một quốc gia hay vùng lãnh thổ đánh vào hàng hóa có nguồn gốc từ nước ngoài trong quá trình nhập khẩu. Thuế xuất khẩu là loại thế đánh vào những mặt hàng mà Nhà nước muốn hạn chế xuất khẩu. Dịch vụ kế toán thuế trọn gói tại […]

Continue Reading....

Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp theo pháp luật hiện hành

Tháng Hai 19, 2019
Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp theo pháp luật hiện hành

Doanh nghiệp là một tổ chức kinh tế, được thành lập và hoạt động kinh doanh trong khuôn khổ của luật doanh nghiệp và các quy định pháp luật khác có liên quan… Các quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp được quy định tại Luật doanh nghiệp 2014 và các quy định khác liên […]

Continue Reading....

Phí, lệ phí theo quy định của pháp luật mới nhất

Tháng Hai 4, 2019
phí lệ phí

Phí, lệ phí là các khoản tiền phải nộp cho cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và tổ chức được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao cung cấp dịch vụ công khi sử dụng các dịch vụ công. Vậy phí, lệ phí theo quy định của pháp luật hiện […]

Continue Reading....